MC demana que la prova per reduir la burocràcia a l’atenció primària no emmascari la necessitat de contractar més facultatius

GiS ICS

Metges de Catalunya (MC) valora positivament la iniciativa del Departament de Salut d’engegar una prova pilot en 16 centres d’atenció primària per descarregar de tasques administratives als professionals sanitaris, de manera que puguin centrar-se en les seves funcions assistencials. Tot i que el sindicat considera que aquesta mesura pot contribuir a la reducció de la sobrecàrrega de treball, també remarca que no pot ser l’únic instrument per assolir aquest objectiu. Així, l’organització alerta que la iniciativa no es pot utilitzar com a pretext per obviar la necessitat d’incrementar la dotació de personal facultatiu en el primer nivell assistencial.

La prova pilot, una de les darreres mesures aprovades per l’exconsellera Alba Vergés, es portarà a terme en nou centres d’atenció primària gestionats per l’Institut Català de la Salut (ICS) i set ambulatoris de la xarxa concertada. El projecte consisteix en formar i habilitar el personal administratiu dels CAP perquè assumeixi les tasques següents:

  • Rebre i atendre els pacients en la consulta.
  • Obtenir les dades bàsiques dels pacients.
  • Coordinar les tasques administratives i d'informació a les persones ateses i els diferents professionals que intervenen en el procés.
  • Sol·licitar i programar en temps real les peticions de visites, proves diagnòstiques i derivacions sota la supervisió dels professionals sanitaris o seguint el protocol establert.
  • Detectar alertes seguint el protocol clínic establert, i informar-ne als professionals sanitaris i, si escau, a les persones ateses.
  • Transmetre informació als pacients durant el procés assistencial, sota la supervisió dels professionals sanitaris o seguint el protocol establert.
  • Realitzar el seguiment de les proves diagnòstiques i visites dels pacients i coordinar-ho de forma proactiva.
  • Gestionar les peticions d'interconsultes entre especialitats dels diferents àmbits assistencials i del transport sanitari quan sigui necessari.


Un cop finalitzada la prova, amb una durada prevista de sis mesos, Salut avaluarà els resultats i la idoneïtat d’implantar l’estratègia de suport administratiu al personal sanitari en el conjunt de centres d’atenció primària del territori.

Per a MC, es tracta d’una oportunitat per reforçar el treball en equip i la cohesió dels diferents grups professionals del primer nivell. En aquest sentit, demana que els responsables de la prova pilot siguin molt curosos a l’hora d’evitar possibles situacions d’intrusisme professional, reforçant el paper de supervisió que han de tenir els sanitaris en tots aquells actes relacionats amb l’assistència.