MC denúncia la distribució de mascaretes no homologades amb la validació del Departament de Salut

Mascareta no homologada

Metges de Catalunya (MC) ha tingut coneixement que l’Hospital Sociosanitari Francolí, centre pertanyent a l’empresa Gestió i Prestació de Serveis de Salut (GiPSS) de Tarragona, ha proveït els seus professionals sanitaris amb mascaretes no homologades segons el certificat europeu (CE) que havien estat prèviament validades pel servei de Prevenció Riscos Laborals del Departament de Salut. Tot i que l’etiqueta del mateix producte especifica que no és apte per a l’ús mèdic i no constar en la mascareta (tipus KN95) la referència a la norma UNE EN 14683que assegura el compliment de l’estàndard de qualitat, la gerència i el departament de Recursos Humans del centre hospitalari s’han escudat en el fet que l’equip de protecció subministrat compta amb l’aval de Salut.

El sindicat mèdic ha pogut comprovar la veracitat d’aquest fet. Amb tot, l’aprovació "incongruent" efectuada per l’equip de tècnics de prevenció de Salut "no eximeix l’empresa de l’obligatorietat de subministrar equips segurs, o bé de notificar la incidència als responsables de la validació". La denúncia efectuada per la representació de MC al comitè d’empresa de GiPSS no ha estat ben rebuda per part de la direcció que, amb displicència, ha instat MC a presentar una reclamació al Departament de Salut.

Tanmateix, després de la queixa dels representants dels facultatius, des d’aquest dilluns l’empresa ha retirat les mascaretes no homologades i ha proporcionat als professionals equips de protecció oronasal que compten amb el marcatge europeu i, en conseqüència, compleixen la norma vigent.

MC ha qualificat com a "molt greu" l’incompliment d’una normativa bàsica de salut laboral relacionada amb la COVID-19. El sindicat ha assenyalat que més del 20% de la plantilla de GiPPS ha contret el coronavirus i "no és acceptable que se segueixi subestimant la protecció del personal dels centres de salut". Per aquest motiu, l’organització ha avisat que "vigilarà de prop" la qualitat i la legalitat dels equips de protecció de GiPSS i de totes les empreses sanitàries, i no dubtarà a l’hora d’efectuar una eventual denúncia davant Inspecció de Treball o els tribunals de justícia.