MC denuncia la Generalitat per un presumpte delicte de prevaricació en autoritzar l’ERO de l’Hospital de Sant Pau

Metges de Catalunya (MC) ha presentat una denúncia davant el jutge contra el director i el cap de Relacions Laborals dels Serveis Territorials a Barcelona del Departament d’Empresa i Ocupació, Eliseo Oriol i Joan Palet, respectivament, per un “presumpte delicte de prevaricació” en l’autorització de l’expedient de regulació d’ocupació (ERO) de l’Hospital de Sant Pau.

El sindicat al·lega que “no s’han donat les causes econòmiques legalment exigibles”, perquè la Generalitat hagi donat llum verda a la Fundació de Gestió Sanitària de l’Hospital de Sant Pau per suspendre els contractes laborals de 1.406 treballadors durant 15 dies.

Argumenta que els serveis de l’hospital afectats per l’ERO, aprovat el novembre passat, “no han reduït la seva activitat, sinó tot el contrari, ja que molts dels metges amenaçats per l’expedient continuen fent hores extraordinàries per absorbir la demanda assistencial”.

Fins i tot, afegeix que el centre “ha hagut de formalitzar nous contractes temporals i indefinits abans de presentar l’ERO i també durant la seva tramitació”.

MC critica que la resolució administrativa de l’expedient “no hagi pres en consideració aquestes al·legacions”, que s’han acreditat documentalment davant la Inspecció de Treball en el període de consultes de l’ERO, i acusa l’hospital de “voler sanejar els seus comptes i emmascarar la seva deficient gestió empresarial, repercutint una bona part dels seus costos salarials a càrrec de la caixa general de la Seguretat Social”.

Informe desfavorable
MC ha tingut accés a un informe no vinculant de la Inspecció de Treball que avala les tesis del sindicat, en assenyalar que “no ha quedat acreditat que s’hagi produït un canvi en la demanda del servei, ni que les pèrdues econòmiques afectin la viabilitat de l’empresa, motiu pel qual no s’ha deduït raonablement que les mesures temporals sol·licitades en l’ERO siguin necessàries per superar una situació de caràcter conjuntural de l’activitat de l’empresa”.

L’estudi també destaca que la plantilla de l’Hospital de Sant Pau “no està sobredimensionada”, tenint en compte que “l’activitat de l’empresa no s’ha reduït, més aviat al contrari, s’ha incrementat fent necessàries noves contractacions temporals i la realització de peonades per part del personal mèdic, que ha fet augmentar la partida de despeses de personal durant els sis primers mesos de 2011 i també la partida de consums”.

A més, revela que en algunes àrees hospitalàries on l’empresa creu necessari reduir plantilla, “s’ha contractat personal temporal els mesos de maig i juny per un període d’un any”.