MC exigeix a l’ICS mesures “urgents” per resoldre la “situació alarmant” de l’atenció primària

Metges de Catalunya (MC) i una representació de facultatius d’atenció primària de les set regions sanitàries de Catalunya (Barcelona, Girona, Lleida, Camp de Tarragona, Terres de l’Ebre, Catalunya Central i Alt Pirineu i Aran), s’han reunit aquest dijous amb el director gerent de l’Institut Català de la Salut (ICS), Josep Maria Argimon, per traslladar-li el malestar del col·lectiu davant la “situació alarmant” del primer nivell assistencial i exigir-li mesures “urgents” per aturar la seva “precarització progressiva”.

Sindicat i professionals han demanat, entre altres accions, limitar el contingent de pacients assignat a cada facultatiu i establir un topall de 25 visites diàries per consulta (20 presencials i 5 no presencials), per tal de “reduir la pressió assistencial i garantir així tant la qualitat de l’atenció mèdica com la seguretat clínica”. A més, han reclamat una millor coordinació entre les direccions d’atenció primària (DAP) i la resta de proveïdors assistencials, amb la finalitat de “complir els terminis màxims fixats pel Departament de Salut per a l’accés a les consultes d’atenció especialitzada i proves diagnòstiques”, que són de 30 dies en els casos de prioritat preferent i 90 dies en les situacions clíniques ordinàries.

Igualment, han instat l’ICS a “cobrir la totalitat de les baixes” per malaltia, jubilació, permisos laborals, vacances o assistència a cursos de formació, davant la insuficiència de recursos humans “que s’ha vist agreujada per la pèrdua de prop de 900 facultatius durant les retallades sanitàries”, així com també a aplicar “mesures de conciliació” de la vida personal i laboral dels professionals com el tancament dels centres d’atenció primària (CAP) a les 20.00 hores.

D’altra banda, han sol·licitat “suprimir l’obligatorietat de fer atenció continuada (guàrdies) per al personal no adscrit a les unitats d'atenció continuada i urgències de base territorial (ACUT) i prioritzar la contractació de plantilla pròpia i suficient per a aquest servei”.

Pel que fa a les millores econòmiques, MC i els facultatius d’atenció primària han plantejat a Argimon la urgència de “revertir les retallades salarials”, que han comportat la pèrdua de prop del 30% del poder adquisitiu dels professionals, i la necessitat d’“assignar un mínim del 25% del pressupost de Salut al primer nivell assistencial, en lloc del 16,9% actual”.