MC exigeix a Salut “cirurgia fina” a l’hora de tancar dispositius d’atenció primària per no deixar desatesa la patologia crònica durant la pandèmia

Metges de Catalunya (MC) insta el Departament de Salut a planificar amb “cirurgia fina” i limitar en el temps el tancament o la reducció dels horaris dels centres d’atenció primària (CAP) i consultoris locals durant la pandèmia del coronavirus, “per poder continuar oferint una assistència correcta i imprescindible a la població més vulnerable que pateix patologies cròniques com diabetis, cardiopaties o malalties pulmonars”.

La vicesecretària general de MC, Ana Roca, considera “lògic” que el sistema reorganitzi la seva activitat assistencial i focalitzi els seus recursos en l’atenció als pacients amb COVID-19, però demana “no oblidar-se” de les persones fràgils que necessiten controls freqüents. “Durant aquestes setmanes d’emergència sanitària –explica–, a vegades, no hem pogut practicar tots els reconeixements mèdics que voldríem. En alguns casos, els hem fet telemàticament o a domicili i això comporta unes dificultats afegides”.

Per a Roca, seria imperdonable que, després dels índexs elevats de morbiditat i mortalitat que està provocant la pandèmia, “ara tinguéssim unes taxes més altes del que caldria en pacients no infectats pel coronavirus, però amb patologies cròniques greus que es poden arribar a complicar”. 

A més, la dirigent sindical adverteix que una part dels professionals de l’atenció primària s’han hagut de desplaçar a altres dispositius assistencials –urgències hospitalàries, residències sociosanitàries o hospitals de campanya– per reforçar les plantilles mèdiques, “amb el risc de debilitar la capacitat operativa del primer nivell assistencial”.

Per tot plegat, Roca reitera que “cal mantenir una atenció primària forta, equipada amb les mesures de protecció adients, perquè, a banda de ser la porta d’entrada de la patologia crònica, també actua com a dic de contenció de la pandèmia, identificant i aïllant els casos lleus de COVID-19”.

Només a l’Institut Català de la Salut (ICS), que gestiona més del 80% de la xarxa d’atenció primària, a principis d’abril s’havien tancat 46 CAP i 462 consultoris locals a en plena pandèmia, el que representa aproximadament un 15% i un 75% d’aquests dispositius, respectivament. A la sanitat concertada, també s’han tancat diversos CAP i s’han reajustat horaris.