MC informa que el Govern preveu fer efectiu aquest setembre l’augment retributiu del 0,9% als facultatius de la sanitat pública

El Govern té previst fer efectiu en la nòmina d’aquest setembre, i amb efectes retroactius des de l’1 de gener de 2021, l’increment del 0,9% de la massa salarial del personal de la Generalitat de Catalunya, inclòs la del col·lectiu mèdic de la xarxa sanitària pública de l'Institut Català de la Salut (ICS), tal com estableix el decret llei aprovat per l’executiu català a finals del juliol passat. 

La mesura, consensuada en el marc de la Mesa General de Negociació dels Empleats Públics de l’Administració de la Generalitat, trasllada tant a les retribucions bàsiques com a les complementàries aquest augment màxim del 0,9% fixat en la Llei 11/2020, de 30 de desembre, de Pressupostos Generals de l’Estat per al 2021.

El decret llei també inclou el retorn del 55% de la paga extraordinària que els treballadors públics van deixar de percebre el 2014, com a conseqüència de les retallades. L’abonament d’aquest primer tram de la paga extra es farà en la nòmina del proper novembre i el 45% restant durant el 2022, d’acord amb el pacte assolit entre el Govern i els sindicats de classe CCOO, UGT i USOC a finals de 2018.

SISCAT
En el cas de la sanitat concertada, caldrà esperar a l’acord corresponent de la mesa de negociació col·lectiva per traslladar l’augment del 0,9% al personal mèdic dels centres del Sistema Sanitari Integral d’Utilització Pública de Catalunya (SISCAT).