MC informa que el nou codi deontològic demana a la professió contractar una assegurança de responsabilitat civil

“El metge, per poder reparar el dany que pogués causar en l’exercici de la seva professió, ha de disposar d’una assegurança de responsabilitat civil professional”. L’article 24.4 del nou Codi de Deontologia Mèdica de la Organización Médica Colegial (OMC), publicat recentment, demana per primera vegada al col·lectiu mèdic que contracti una cobertura privada davant de possibles demandes per presumptes males praxis assistencials.

Per bé que en l’àmbit de l’activitat sanitària privada és obvi que els facultatius i facultatives han de disposar d’aquest paraigües, en el sistema públic de salut no seria tan necessari en principi, perquè la contractació de l’assegurança corre a càrrec de l’Administració. No obstant això, els col·legis professionals mèdics assenyalen que la pòlissa tampoc sobraria “per eventualitats que poguessin no estar cobertes”.

Metges de Catalunya (MC) ofereix a la seva afiliació una assegurança de responsabilitat civil, amb condicions especials i preus ajustats a cada especialitat mèdica, sense exclusió per pandèmia o sinistre de sèrie.

En el cas concret del col·lectiu MIR, el sindicat proporciona una pòlissa gratuïta de primer nivell durant tots els anys de la formació sanitària especialitzada, amb totes les garanties i les millors cobertures. Es tracta d’una assegurança ideada per a les necessitats específiques dels metges i metgesses residents que, fins i tot, cobreix les reclamacions anteriors a la contractació. 

Amb aquesta cobertura, el personal MIR s’estalvia més de 1.500 euros durant el període de residència, amb la seguretat de comptar amb un rang de cobertures que igualen o milloren les que ofereixen altres assegurances del mercat.