MC insisteix a Sanitat: “La prescripció de qualsevol medicament requereix d’un diagnòstic mèdic previ”

Metges de Catalunya (MC) no tira la tovallola i ha remès de nou un plec d’al·legacions al projecte de modificació del decret de prescripció infermera, elaborat pel Ministeri de Sanitat, que ha de permetre al col·lectiu d’infermeria prescriure medicaments sense necessitat d’un diagnòstic mèdic preliminar. Ho ha fet aquest dijous, durant el tràmit d’audiència i informació pública del nou articulat, després de constatar que el departament de la ministra Dolors Montserrat no ha recollit cap de les propostes de millora que el sindicat va fer arribar a Sanitat el novembre passat, en el període de consulta pública prèvia a l’elaboració definitiva del projecte de decret.

El sindicat sosté, principalment, que la indicació de qualsevol medicament, subjecte o no a prescripció mèdica, requereix “sempre” d’un diagnòstic previ i, en aquest sentit, insisteix en recordar que el metge és l’únic professional capacitat per exercir aquesta competència. “Sense diagnòstic no hi pot haver prescripció, si es vol garantir la seguretat dels pacients”, assenyala l’organització en les al·legacions.

Així mateix, manté el seu rebuig a la prescripció col·laborativa, entesa com aquella que fa l’infermer en l’atenció, seguiment i control de l’evolució de patologies cròniques diagnosticades i tractades pel metge dins d’un protocol establert. MC argumenta que l’atenció al pacient no pot quedar circumscrita al formulisme d’una recomanació genèrica protocolitzada, atès que l’assistència “ha de ser individualitzada i adaptada en cada moment” del procés terapèutic, sota el criteri mèdic.

Amb tot, si el govern espanyol acaba emparant la prescripció col·laborativa, el sindicat demana a l’executiu que, d’una banda, respecti escrupolosament la Llei de garanties i ús racional dels medicaments i productes sanitaris, pel que fa a l’establiment d’un procés acreditatiu infermer basat en una formació específica reglada i no pas en el mateix exercici de la professió, i de l’altre, consensuï els protocols en el si dels equips multidisciplinars dels centres.