MC insta CCOO, UGT i SATSE a no bloquejar millores laborals pactades en l’acord de sortida de vaga de la sanitat concertada

Metges de Catalunya (MC) lamenta el bloqueig dels sindicats CCOO, UGT i SATSE al debat sobre una part de les millores laborals i de conciliació pactades en l’acord de sortida de vaga del 15 de febrer passat que s’havien de tramitar en la comissió negociadora del conveni SISCAT i, alhora, fer extensives a tots els grups professionals de la sanitat concertada –no només als facultatius–, tal com han verbalitzat les patronals Unió Catalana d’Hospitals (UCH), Consorci de Salut i Social de Catalunya (CSC) i Associació Catalana d’Entitats de Salut (ACES).

El sindicat entén que aquests agents socials estan obstruint, de manera indirecta, la discussió de les propostes acordades, en no presentar-se aquest dilluns a la reunió prevista de la comissió negociadora del conveni i forçar la seva suspensió per falta de quòrum. En aquesta mateixa sessió, també s’havien d’aprovar les modificacions del conveni per fer efectiva l’equiparació salarial completa del personal d’atenció primària amb el d’hospital.

“No es pot acceptar que les millores que s’havien d’incorporar al conveni col·lectiu i, per tant, d’afectació favorable al conjunt de les persones treballadores (...) es vegin perjudicades per la incompareixença dels altres tres sindicats”, ha fet constar MC en l’acta de la comissió. En aquest sentit, l’organització mèdica ha instat les parts a “normalitzar” la situació pel bé de tothom. 

Les mesures pactades en l’acord de sortida de vaga que s’havien de sotmetre a l’aprovació de la comissió negociadora del conveni SISCAT i estendre a la resta de professionals no facultatius, amb el vistiplau ja garantit de les patronals, són les següents:

  • Neutralització del descompte salarial del 5% a tot el personal en formació pel sistema de residència, inclòs els residents d’infermeria, entre d’altres.
  • Disminució de la jornada complementària d’atenció continuada al personal que gaudeix de reducció de jornada per tenir cura d’un fill o d’un familiar.
  • Possibilitat d’exempció de fer guàrdies de presència física a tot el personal gestant a partir de la 20a setmana d’embaràs.
  • Percepció del 100% de les retribucions fixes i periòdiques (inclosa la mitjana de les guàrdies) en la prestació per permís de maternitat i per risc durant l’embaràs o lactància natural.
  • Millora en la regulació de les jornades d’atenció continuada localitzada, també per al personal d’infermeria d’unitats com endoscòpia, hemodinàmica o hemodiàlisi.