MC insta el Govern a que les resolucions sanitàries aprovades en el debat de política general "no caiguin en sac foradat"

Parlament de Catalunya

Metges de Catalunya (MC) reclama al Govern de la Generalitat que les resolucions vinculades a l’àmbit sanitari que han estat aprovades al debat de política general celebrat entre els dies 27 i 30 de setembre al Parlament de Catalunya, "no caiguin en sac foradat" i  "es materialitzin en accions i mesures concretes vers el sistema de salut i els seus professionals".

El sindicat mèdic afirma que “no hi ha temps a perdre” en la recuperació de la sanitat pública. “Cal recuperar l’accessibilitat i els temps d’espera raonables per a les visites a l’atenció primària, les consultes externes i les proves diagnòstiques. Cal reduir les llistes d’espera quirúrgiques. Cal descongestionar els serveis d’urgències. I, sobretot, cal millorar les condicions de treball dels professionals sanitaris que estan esgotats i no poden suportar més sobrecàrrega i més pressió”, assenyala MC.

Per aquest motiu, l’organització que representa de manera majoritària el col·lectiu mèdic demana que "es deixi enrere la retòrica parlamentària i es doni pas a la gestió", amb decisions estratègiques que apuntin al nucli dels problemes que presenta el sistema públic de salut: "la crisi del personal facultatiu"

25% AP i millora de la xarxa de salut mental
El debat de política general ha aprovat 58 propostes de resolució, de les quals tres inclouen iniciatives relacionades amb la sanitat pública. Per una banda, el Parlament ha validat dues resolucions del grup parlamentari Socialistes i Units per Avançar que insten el Govern a destinar el 25% del pressupost de Salut a l’atenció primària, a garantir que l’atenció als CAP no superi les 48 hores de demora i a elaborar un pla de xoc per abordar les llistes d’espera.

D’altra banda, els grups parlamentaris d’Esquerra Republicana de Catalunya i Junts per Catalunya han aconseguit l’aprovació d’una resolució presentada de manera conjunta que preveu diferents mesures destinades a enfortir el sistema, en especial l’atenció a la salut mental. Pel que fa a l’atenció primària, també aposta per la dotació del 25% del pressupost, però de manera progressiva, i dona continuïtat a la contractació de nous perfils professionals als CAP. Així mateix, els dos grups demanen que se segueixi donant impuls al Fòrum de Diàleg Professional com a instrument de participació i planificació. 

Respecte als professionals del sistema, les resolucions aprovades diuen el següent:

ERC - Junts

 1. En l'entorn de negociació de tot el sector sanitari, previst al llarg d'aquest 2022 i en el marc de l'ICS portar a terme els processos de nomenaments que permetin estabilitzar la plantilla per tal d'arribar a un 8% de temporalitat.
   
 2. Continuar impulsant el Fòrum de Diàleg Professional, especialment en els àmbits de: la planificació professional, la formació sanitària especialitzada, la formació continuada, les competències digitals dels i les professionals, el desenvolupament professional continu i les polítiques de captació i retenció de talent, amb visió territorial.
   
 3.  Treballar per aconseguir els recursos del govern per millorar les condicions retributives del personal sanitari amb l'horitzó d'igualar-les a la mitjana de la Unió Europea i avançar en l'harmonització de les condicions laborals entre els treballadors i les treballadores que realitzen una mateixa tasca però per a diferents prestadors i, per tant, garantint una harmonització laboral per als diferents sectors.
   
 4. Facilitar l'adquisició del nivell C1 de català al personal sanitari i fomentar l'ús del català en les actuacions sanitàries com a llengua del país, però també com a part del procés terapèutic.


PSC - Units

 • Elaborar un Pla per a incrementar paulatinament la dotació de professionals per donar respostes a les necessitats de la població i que permeti millorar les condicions de treballs dels i les professionals.