MC insta les entitats del SISCAT a abonar íntegrament la DPO del personal facultatiu

UCI Parc Taulí

Metges de Catalunya (MC) reclama que el personal facultatiu de les entitats que formen part del Sistema Sanitari Integral d’Utilització Pública de Catalunya (SISCAT) percebi el 100% del complement de productivitat variable per objectius (DPO) corresponent a l’any 2019, tal com estableix la llei 13/2020 del Govern de la Generalitat, vigent des del 16 d’octubre passat, que inclou tant al personal estatutari de l’Institut Català de la Salut (ICS) com al personal sanitari del SISCAT.

L’organització considera que les patronals i els sindicats haurien de pactar una revisió del II Conveni SISCAT perquè sigui possible complir amb la normativa aprovada per l’executiu català, evitant la proliferació de greuges entre professionals que presten els mateixos serveis en la mateixa xarxa d’assistència pública.

“En un any especialment dur per als facultatius i per al conjunt de professionals sanitaris, qualsevol reconeixement de la ingent tasca realitzada és benvingut, just i necessari”, afirma el president del sector d’Hospitals XHUP de MC, Pep Puey. En aquest sentit, demana que s’aprofiti el context obert per la caducitat de la vigència del conveni col·lectiu el proper 31 de desembre per retirar la clàusula que vincula el pagament de la DPO a l’equilibri pressupostari de les empreses. “El blindatge de la retribució per objectius del personal sanitari va ser aprovat per unanimitat parlamentària. Es tracta d’un dret que no s’hauria d’escapçar, limitar o condicionar”, assevera.

Restabliment
El passat 15 de setembre, el Ple del Parlament de Catalunya va aprovar per unanimitat un projecte de llei per al restabliment del complement de productivitat variable del personal estatutari de ICS i del personal sanitari del SISCAT. La norma va entrar en vigor el dia 16 d’octubre, de manera que els professionals han de rebre durant l’exercici del 2020 i els següents el 100% de les retribucions establertes en concepte d’objectius.

Els facultatius de l’ICS, gràcies a l’acord de sortida de vaga assolit per MC el novembre de 2018, van percebre l’any passat el 75% de la DPO i aquest any han recuperat el 100% del complement, relatiu al compliment dels objectius fixats per a l’exercici del 2019. El pacte entre el sindicat mèdic i l’ICS definia un termini màxim de 24 mesos per a la percepció íntegra de les retribucions vinculades amb la DPO.