MC lamenta que la seva proposta per consensuar un conveni conjunt sigui rebutjada pels sindicats no mèdics

Metges de Catalunya (MC) ha proposat aquest dimecres, en la quarta reunió de la mesa negociadora del nou conveni col·lectiu de la xarxa sanitària concertada, que les organitzacions sindicals treballin conjuntament i presentin una proposta unitària a les patronals del sector. Les úniques condicions que ha expressat el sindicat mèdic són que es respectin les reivindicacions i demandes dels facultatius, i que qualsevol acord que comporti una modificació de la plataforma conjunta compti amb la unanimitat de la part social.

El plantejament de MC, que respon a la petició que el president de la mesa de negociació ha formulat als representants dels treballadors perquè consensuïn una proposta de conveni unitària, ha estat rebutjat per la resta d’organitzacions perquè "no estan d’acord en coartar la llibertat de signar allò que cadascú consideri oportú, encara que no sigui per unanimitat".

En aquest sentit, MC ha explicat que el seu oferiment tracta d’evitar la repetició de les experiències viscudes en anteriors negociacions en què, després de treballar una plataforma conjunta, un acord entre les patronals i els sindicats de classe va deixar fora dels dos primers convenis les principals demandes del col·lectiu mèdic.

Durant la reunió, els representants empresarials han exposat els punts de la seva proposta de conveni, davant els quals totes les organitzacions han manifestat el seu desacord i la llunyania de les posicions negociadores.

Les parts s’han emplaçat a continuar amb les negociacions a finals de juny i a mantenir reunions tècniques per incorporar al conveni la nova legislació sobre els plans d'igualtat.