MC llança una enquesta al personal facultatiu d’atenció primària per analitzar la gestió dels centres residencials catalans

Enquesta de MC sobre la gestió de les residències de Catalunya

El passat mes de febrer, el Parlament de Catalunya va aprovar unes conclusions sobre la gestió feta als centres residencials de gent gran durant la pandèmia de la COVID-19 que, malgrat que no assenyalen a cap responsable, reconeixen que es van improvisar mesures perquè “l’atenció sanitària a les residències no estava preparada per aquest impacte”. Segons dades d’Imserso, això va comportar el decés de més de 8.000 residents entre març de 2020 i gener de 2023. De fet, durant la primera onada de l’epidèmia, el 72% d’aquests afectats pel virus van morir als centres residencials, sense arribar a ser hospitalitzats.

Aquesta tragèdia va evidenciar les mancances del sistema, com la necessitat de reforçar el model d’atenció a la salut de les persones que viuen a les residències i la d’integrar el treball dels professionals dels equips d’atenció primària (EAP) amb el dels de l’àmbit residencial.

Davant d’aquesta situació, aquest 2024 s’ha començat a implantar de forma progressiva un nou pla de desplegament de l’atenció integrada social i sanitària per als usuaris d’aquests centres. Metges de Catalunya (MC) va valorar positivament el model organitzatiu, però amb cert recel perquè quedaria pendent incorporar més personal perquè l’atenció sigui efectiva, adequada, i estigui ben dimensionada.

Així doncs, el sindicat mèdic ha elaborat una enquesta dirigida als professionals facultatius d’atenció primària amb l’objectiu d’analitzar la gestió que es duu a terme actualment als centres residencials del territori. Aquesta planteja una vintena de preguntes breus que permetran conèixer quantes residències i usuaris d’aquestes té assignades cada EAP, quin tipus d’atenció s’hi dona, quantes hores es necessitarien per poder realitzar la feina en bones condicions, i si s’ha rebut algun tipus de formació per assumir les tasques, entre altres qüestions.

>> ENQUESTA: GESTIÓ DELS CENTRES RESIDENCIALS DE CATALUNYA

Les respostes que s’obtinguin permetran al sindical mèdic avaluar l’efectivitat del nou pla d’atenció als geriàtrics i valorar la possible necessitat d’implementar altres mesures per poder garantir una atenció òptima als usuaris de les residències catalanes. Per tant, MC encoratja a tot el personal facultatiu del primer nivell assistencial, tant dels centres de l’Institut Català de la Salut (ICS) com de la xarxa concertada, a respondre el formulari, que romandrà actiu fins al dimecres 17 d’abril.