MC manté la seva preocupació pel futur de l’atenció pediàtrica a Catalunya

Metges de Catalunya (MC) reitera que l’atenció pediàtrica del sistema públic de salut es troba en una situació d’“incertesa” a causa de la manca d’especialistes i alerta que l’absència d’un pla estratègic augura un futur “preocupant” per a la pediatria catalana. Les 62 places de formació especialitzada en pediatria que s’han ofert a Catalunya en la convocatòria MIR 2016-2017 són “clarament insuficients” per cobrir la necessitat de professionals, sobretot en l'àmbit d'atenció primària i als hospitals més petits o allunyats de les capitals de província, i demostren la “indeterminació” del Departament del Salut a l’hora de planificar a curt, mig i llarg termini el servei pediàtric, assegura el sindicat mèdic.

El model català d’atenció pediàtrica promou que cada nen tingui assignat un especialista de referència en el seu centre d’atenció primària i que els hospitals de referència també comptin amb un servei d’assistència urgent als infants. No obstant això, segons dades de MC, el 40% de les places de pediatria d’atenció primària estan ocupades per metges no pediatres, un percentatge que pot augmentar davant la previsió de jubilacions d’especialistes que no es podran substituir amb el baix nombre residents de pediatria que es formen cada any a Catalunya.

Per pal·liar el dèficit d’especialistes, el Departament de Salut ha introduït en un parell de centres un sistema d’atenció remota per videoconferència que connecta els facultatius d’aquests hospitals amb pediatres d’altres centres. És a dir, per mitjà d’una solució tecnològica que permet veure el pacient i enviar documents amb informació clínica, els metges d’altres especialitats reben la valoració externa de pediatres amb els quals es realitza una interconsulta en temps real. Aquest model d’assistència amb suport virtual ja s’aplica al Centre d’Urgències d’Atenció Primària (CUAP) de L’Hospitalet de Llobregat i a l’Hospital de Sant Celoni.

Per a MC, la solució d’atenció no es pot aplicar com un sistema estàndard d’atenció als pacients pediàtrics “pels seus riscos i les seves limitacions”. En aquest sentit l’organització afirma que els estudis demostren que l’atenció per part dels especialistes en pediatria “millora el diagnòstic precoç, el diagnòstic de la patologia aguda, el control de les patologies cròniques i disminueix les proves complementàries i els fàrmacs innecessaris”. Per aquest motiu, insisteix en la necessitat d’incrementar les places MIR de pediatria i millorar les condicions laborals i professionals que s’ofereixen a aquests especialistes, sobretot als que treballen en centres d’atenció primària, abocats a la sobrecàrrega assistencial, la precarietat i les dificultats per conciliar la vida personal i laboral.

El sindicat mèdic recorda que la seva Agrupació de Pediatres ha formulat un pla d’actuació per evitar la pèrdua de qualitat en l’assistència pediàtrica de Catalunya. “La solució no és un canvi de model assistencial sinó una aposta decidida per reforçar i potenciar l’atenció pediàtrica, així com la participació directa dels especialistes en la presa de decisions”.