MC no veu clar que el Pla de millora de l’accessibilitat redueixi la sobrecàrrega de treball dels facultatius

CAP Cappont Lleida

Metges de Catalunya (MC) recela del Pla de millora de l’accessibilitat de la ciutadania a l’atenció sanitària presentat aquest dilluns pel Departament de Salut. El sindicat dubta que les mesures anunciades contribueixin "de manera eficaç" a reduir la sobrecàrrega de treball del personal facultatiu d’atenció primària. De fet, una de les crítiques que formula l’organització és que el pla no pretén alleugerir l’excés de feina del personal mèdic, sinó "deslliurar el col·lectiu de tasques burocràtiques i omplir aquest temps amb més visites".

MC recorda que les consultes dels facultatius d’atenció primària estan saturades i que un dels compromisos de Salut per desconvocar la vaga mèdica va ser la racionalització de les agendes assistencials, en base al criteri clínic, i la realització d’un estudi exhaustiu de càrregues de treball. El sindicat no veu clar que les mesures plantejades vagin en aquesta direcció, ja que no detallen en quin percentatge o proporció es reduiran el nombre de visites diàries dels metges i metgesses, que actualment se situen entre les 40 i 50 de mitjana.

A més, la previsió de realitzar més proves diagnòstiques i intervencions al primer nivell assistencial per aconseguir una atenció més àgil comportarà "més carrega de treball per als mateixos professionals que ja estan sobrecarregats". L’organització considera que plantejar una ampliació de la cartera de serveis sense incloure més metges demostra un "desconeixement total de la situació que viu l’atenció primària".

En aquest sentit, per a MC la mesura més eficaç per millorar l’accessibilitat i la capacitat de resposta del primer nivell seria la incorporació de més facultatius, captant i retenint el talent de l’única manera possible: "millorant les condicions de treball, amb jornades laborals més assumibles, i retribuint millor els professionals mèdics".

Pel que fa a la revisió dels rols competencials, que preveu la inclusió dels administratius dels CAP al procés assistencial, l’organització dubte que aquest plantejament redueixi el nombre de demandes dels usuaris que han de ser finalitzades pels facultatius. "El gran gruix, més del 70%, són responsabilitat dels professionals mèdics”, afirma MC. "El personal administratiu no té atributs clínics i la seva capacitació requerirà temps", afegeix.

Seguir treballant
Tot i els dubtes sobre l’eficàcia d’aquest el pla, MC mostra la seva voluntat de seguir parlant amb Salut, en el marc de la taula mèdica bilateral, per acordar actuacions que garanteixin una millora "ràpida i perceptible" del funcionament i l’organització del sistema de salut.