MC reclama a la nova gerent de l’ICS, Yolanda Lejardi, més personal mèdic i menys precarietat laboral

El president del Sector Hospitals ICS i la secretària del Sector Primària ICS de Metges de Catalunya (MC), José Ángel Montañés i Lourdes Franco, respectivament, coincideixen en reclamar a la nova gerent de l’Institut Català de la Salut (ICS), Yolanda Lejardi (al centre de la imatge), una major contractació de nou personal mèdic i més protecció als facultatius que comencen la seva carrera a l’ens públic, amb la finalitat de fidelitzar-los i retenir-los. També demanen que, de manera paral·lela, posi fil a l’agulla per erradicar la precarietat laboral que afecta tots els nivells assistencials des de fa més d’una dècada.

Montañés assenyala que “no es tracta de treballar més, sinó en bones condicions”, davant l’increment de la pressió assistencial, especialment, en les àrees hospitalàries amb un alt nivell d’exigència professional i tècnica com els serveis d’urgències, les plantes mèdiques i les unitats de crítics, on, a més, especifica, les plantilles estan mal dimensionades. “L’objectiu ha de ser prevenir i evitar que la càrrega laboral danyi la salut física i psíquica del professional i, en conseqüència, que no es posi en risc el compliment de l’activitat assistencial pel seu bé individual i del pacient a qui atén”, explica.

Així, considera que l’Administració ha d’adequar les càrregues de feina, els horaris i els descansos, per tal de complir amb la normativa sobre la conciliació de la vida personal i laboral, i, encara més, quan la jornada laboral als vuit hospitals públics és la més gran no tan sols de tota la xarxa sanitària gestionada per l’ICS, sinó també del Sistema Nacional de Salud (SNS).

Altrament, Montañés reivindica un augment del finançament que respongui al nivell d’excel·lència que la societat demanda als seus hospitals, al personal mèdic en particular i a la resta de sanitaris, “els quals han d’afrontar uns reptes de futur complexos arran de la situació creada per la pandèmia de COVID-19”. Per al dirigent sindical, aquest increment del pressupost s’ha de destinar a l’activitat sanitària, a inversions en infraestructures i equipaments, i a l’àmbit de la investigació i el desenvolupament, així com també a la contractació estable de professionals, a la seva formació continuada i, sobretot, a la millora de les seves retribucions. “Qualsevol consideració respecte a la qualitat de l’entorn laboral dels metges i les metgesses dels hospitals de l’ICS passa per millorar tots els seus trams retributius, però, en cap cas, ni retallar-los ni congelar-los”, remarca.

Atenció primària
Per la seva part, Franco exigeix a Lejardi el “compliment íntegre” de l’acord de sortida de vaga de novembre de 2018 que estableix mesures per revisar les sobrecàrregues de treball del personal facultatiu dels equips d’atenció primària (EAP), incrementar els temps de visita per pacient i recuperar les condicions laborals i retributives retallades als professionals durant la darrera crisi econòmica. “És de vital importància reconsiderar la cartera de serveis, fixar els temps òptims per cobrir les prestacions sanitàries que s’hi inclouen i calcular el nombre d’especialistes adequat per poder-hi donar resposta”, explica.

A més, reclama a l’ICS que faciliti la investigació i la docència en l’atenció primària, i que assigni els espais de temps corresponents dins la jornada laboral per al desenvolupament de l’atenció comunitària. “Tot plegat –afirma– genera la necessitat d’una major contractació de facultatius de totes les especialitats del primer nivell assistencial, tant de medicina familiar i comunitària, com de pediatria, ginecologia, odontologia i radiologia”.

D’altra banda, Franco adverteix l’Administració que cal revertir de manera “prioritària i urgent” la situació agònica en la qual es troba immersa l’atenció primària, a causa de la sobrecàrrega assistencial enquistada des de fa anys i agreujada per la pandèmia. Per aplacar aquest declivi, la responsable sindical del Sector Primària ICS aposta per fer més atractiu el primer punt d’accés al sistema de salut, sobretot pensant en retenir el talent de les noves generacions. En concret, demana fixar unes condicions de desenvolupament professional adequades i garantir un augment retributiu que permeti retallar les diferències salarials existents amb la majoria de les comunitats autònomes i recuperar el poder adquisitiu perdut pel professional des de 2010.

Finalment, insta l’ICS a redoblar els esforços per protegir la salut mental i física dels professionals i a incrementar els recursos econòmics destinats a l’atenció primària, com aconsellen els organismes internacionals, “per equiparar-nos amb els països europeus del nostre entorn”.