MC reclama a l’ICS que s’alineï amb el Govern en el projecte d’implantació d’horaris europeus

Metges de Catalunya (MC) demana a l’Institut Català de la Salut (ICS) que no sigui una excepció en el projecte de reforma horària promogut pel Govern de la Generalitat que pretén adaptar els horaris laborals dels catalans als usos europeus per millorar el benestar físic i emocional gaudint de més temps lliure per dedicar a la vida familiar, personal i social.

El sindicat denuncia que, "contràriament a l’exemplaritat que en qüestions de conciliació hauria de donar l’empresa pública més gran de Catalunya", l’ICS avança en sentit contrari i potencia l’aplicació d’horaris i torns laborals que "provoquen insatisfacció, empitjoren el rendiment i la competitivitat i no contribueixen a la generació d’una vida social de qualitat".

Per a l’organització, l’establiment d’horaris lliscants als centres d’atenció primària (CAP), mesura incentivada per la pròpia entitat, es desmarca de l’objectiu d’assolir una jornada laboral més compacta que alliberi temps destinat a la feina per invertir-lo en usos personals, familiars i socials.

A més, a diferència de l’accessibilitat territorial, la major accessibilitat horària "no es correlaciona amb millores en salut de la població assistida", en canvi "incrementa la freqüentació i la despesa assistencial i disminueix l’eficiència dels equips i la seva resolubilitat".

Les afectacions de l’ampliació horària són més perceptibles, segons MC, en els equips més petits amb dinàmiques de treball grupal consolidades. La disgregació del personal sanitari en diferents torns horaris "perjudica l’eficàcia i la capacitat de resolució de l’equip i ocasiona majors distorsions assistencials davant de situacions imprevistes".

En aquest sentit, el sindicat apunta que, per contra, la compactació horària dels dispositius d’atenció primària "no té repercussions per a la salut de la població" i, en canvi, "té un efecte immediat d’estalvi en el cost del manteniment operatiu de les instal·lacions".

"Com assenyalen els experts, el temps que es dedica a la família, l’oci, l’esport, el lleure, la formació, el descans i el servei a la societat depèn en bona mesura dels horaris i calendaris laborals. Si l’ICS allarga els horaris d’obertura dels CAP, els seus treballadors no tindran capacitat de conciliació i augmentarà la insatisfacció i el malestar", afirma MC.

Iniciativa per a la Reforma Horària
La Iniciativa per a la Reforma Horària, promoguda per la plataforma 'Ara és l’hora', proposa implantar uns horaris més racionals i beneficiosos per als ciutadans, les empreses i les institucions. Fa un any, el Govern es va adherir al projecte i va adquirir el compromís de presentar durant el 2015 una proposta normativa que servís de base per fomentar acords sectorials i convenis que avancessin en l’establiment de nous hàbits horaris.

Per fonamentar la proposta, l’executiu català va encarregar al Consell Assessor per al Desenvolupament Sostenible (CADS) un estudi que entre les seves conclusions assenyala que "el sector públic té un paper exemplificador i pot tenir un rol tractor molt important en els canvis d’hàbits horaris del conjunt de la població, introduint canvis en els horaris dels serveis i els treballadors públics i en l’organització d’activitats i actes públics".