MC recomana no interposar reclamacions individuals a l'ICS per al retorn de la part meritada de la paga extra de 2012

Metges de Catalunya (MC) recomana als facultatius de l’Institut Català de la Salut (ICS) que no interposin cap reclamació individual davant l’empresa exigint el retorn de la part corresponent als 44 dies meritats entre l’1 de juny i el 14 de juliol de 2012, abans de l’entrada en vigor del reial decret que va suprimir la paga extra de desembre d’aquell any als treballadors públics. El sindicat recorda que la demanda interposada per MC a les quatre províncies catalanes es troba en tràmits judicials i es preveu sol·licitar l’extensió d’efectes en cas que les sentències siguin estimatòries.

Si un metge presenta un recurs individual i és desestimat per l’ICS, l’interessat té dos mesos per interposar un recurs de tipus contenciós administratiu. Si no es presenta en aquest període de temps el demandant perdrà l’opció de reclamar. A més, tant si es presenta la denúncia com si no, la via individual invàlida l’opció del treballador a acollir-se a una possible extensió d’efectes sol·licitada per MC un cop els tribunals donin la raó a l’organització.

De moment, el sindicat disposa d’una sentència parcialment estimatòria a la província de Girona sobre la qual ja ha formulat una petició d’extensió d’efectes que condemna l’ICS a abonar els 44 dies meritats. Altres jutjats continuen estudiant la demanda i en altres casos els procediments han quedat suspesos a l’espera que es resolgui la qüestió d'inconstitucionalitat presentada contra la mesura decretada pel govern espanyol.