MC recull les inquietuds dels radiòlegs de l’atenció primària ICS, preocupats pel futur del seu servei

El president i la secretària del Sector Primària ICS de Metges de Catalunya (MC), Javier O’Farrill i Elena Bartolozzi, respectivament, es van reunir dijous passat amb una representació de radiòlegs del primer nivell assistencial públic, per copsar les inquietuds del col·lectiu que veu amenaçat el futur del seu servei. La no cobertura de les jubilacions i l’obsolescència dels equips radiològics que s’arrossega des de fa temps ha fet planar la sospita que l’Institut Català de la Salut (ICS) vol fer desaparèixer la plantilla de radiòlegs pròpia dels centres d’atenció primària (CAP) i substituir-la per especialistes adscrits a l’àmbit hospitalari.

Els radiòlegs consideren que aquesta maniobra afebliria l’atenció primària i reduiria la seva capacitat resolutiva, ja que el servei passaria a dependre dels hospitals. D’altra banda, els professionals es queixen de l’envelliment dels equips de radiologia que, segons afirmen, és de “segona categoria”. “Això és una bogeria, perquè sense màquines no fem res”, assenyalen.

Una altra de les preocupacions del col·lectiu és la disminució de la plantilla que està provocant un augment de les càrregues de treball i també de les llistes d’espera, sobretot de les ecografies de mama. Per resoldre l’escassetat de professionals, els radiòlegs reclamen a l’Administració un increment de les places de formació especialitzada en radiodiagnòstic –actualment la sanitat catalana ofereix 32 places d’aquesta especialitat– i la cobertura de les baixes per jubilació.

Finalment, aquests especialistes denuncien les “escassíssimes” opcions de formació que els brinda l’empresa, tot i l’evolució constant de les tecnologies i les tècniques radiològiques, i les traves que tenen per formar-se dins la jornada laboral. 

Davant d’aquesta situació, MC i els radiòlegs han decidit iniciar els tràmits per crear una agrupació vinculada al Sector Primària ICS, per enfortir la seva representació i la defensa dels interessos laborals i professionals del col·lectiu.