MC reitera que la modificació de l’atenció continuada en l’assistència primària de l’ICS és deguda a un acord signat pels sindicats no mèdics

Davant el malestar que està generant entre els facultatius la modificació de l’atenció continuada en l’assistència primària de l’Institut Català de la Salut (ICS) i després que algunes informacions hagin atribuït els canvis a l’acord que va signar Metges de Catalunya (MC) amb el Departament de Salut per posar fi a la vaga, MC manifesta el següent:

1. La modificació de l’atenció continuada en l’assistència primària de l’ICS no té res a veure amb l’acord que va signar el maig passat Metges de Catalunya (MC) amb el Departament de Salut i amb les patronals sanitàries per posar fi a la vaga de metges.

2. La modificació del model d’atenció continuada és deguda al II Acord de la Mesa Sectorial de Negociació de Sanitat sobre les condicions de treball del personal estatutari de l’ICS signat per UGT, CCOO i CATAC abans de l’estiu.

3. Metges de Catalunya no va subscriure aquest acord perquè considera que els canvis laborals que proposa danyen els interessos dels facultatius. El sindicat ja es va expressar en aquests termes, quan l’ICS va segellar el pacte amb els sindicats no mèdics.

4. L’acord signat per UGT, CCOO i CATAC estableix, entre altres aspectes, que el metge d’atenció primària pugui ser forçat a fer urgències fora de la seva àrea bàsica de salut (ABS) o que deixi de cobrar la part proporcional de les guàrdies durant la baixa per malaltia comuna o en les pagues extraordinàries.

Per a Metges de Catalunya, aquest acord –legítim però incongruent– demostra que sindicats poc representatius entre el col·lectiu mèdic decideixen qüestions laborals i professionals que afecten només els metges.

En aquest sentit, MC insisteix que les polítiques professionals, acadèmiques, formatives i també les relatives a l’exercici de la professió mèdica han de ser debatudes i pactades en el marc del Consell de la Professió Mèdica de Catalunya, tal com es va signar en l’acord de sortida de la vaga.