MC requereix a l’ICS que redueixi la sobrecàrrega en l’atenció primària per preservar la qualitat assistencial

Agendes

Nou pas de Metges de Catalunya (MC) en la lluita contra la sobrecàrrega de treball i l’estrès professional en l’atenció primària. El sindicat ha facilitat al personal facultatiu de l’Institut Català de la Salut (ICS) un escrit adreçat a les direccions dels equips d’atenció primària (EAP) de l’empresa pública, a través del qual els professionals poden reclamar l’aplicació de la normativa vigent sobre la prevenció de riscos laborals, així com de les mesures pactades en l’acord de sortida de vaga de novembre de 2018, amb l’objectiu de recuperar el control de l’agenda assistencial i reduir la pressió en les consultes. L’organització al·lega que l’actual sobrecàrrega "supera tots els límits", una situació que provoca “gran estrès i angoixa” als professionals mèdics del primer nivell.

En l’escrit es referencien textos legals, acords i compromisos institucionals que, per una part, protegeixen la salut dels treballadors, i, per altra, reforcen els drets dels professionals i els pacients a rebre una atenció sanitària de bona qualitat humana i tècnica.

En aquest sentit, el sindicat mèdic empodera els facultatius d’atenció primària amb l’acord de sortida de vaga, subscrit entre MC i l’ICS amb la intermediació del Departament de Salut, com un instrument a través del qual exigir un temps per visita que permeti oferir als pacients una assistència de qualitat i amb seguretat clínica, i alhora que vetlli per la salut física i psicosocial dels mateixos professionals.

Així, en el document es detallen els minuts que haurien de preveure les agendes assistencials segons els tipus de visita i tenint en compte la situació sanitària postpandèmia que ha d’afrontar el sistema públic de salut. Les visites tradicionals, amb els pacients presents, han de comptar amb un assignació d’entre 15 i 20 minuts. Les visites telefòniques i telemàtiques s’han d’agendar amb un temps mínim de 10 minuts, mentre que les visites domiciliàries no poden fixar-se amb menys de 45 minuts (60 minuts en l'àmbit rural).

Aquesta és la planificació del temps assistencial que permetrà al personal facultatiu dels CAP assumir el control de les agendes i prestar el servei en les millors condicions, protegint els professionals i garantint els drets de la ciutadania en relació amb la salut i l’assistència sanitària.

L’escrit finalitza advertint les direccions dels centres que, en cas que les agendes segueixin desbordades, els facultatius traslladaran la relació de visites o consultes que no es puguin atendre amb garanties per a la seva reprogramació.