MC requereix que es facin públiques les retribucions dels directius del Siscat en compliment de la llei de transparència

Metges de Catalunya (MC) ha fet ús del dret d’accés a la informació pública que recull la llei de transparència aprovada pel Parlament el desembre de 2014 per demanar que es facin públiques les retribucions dels càrrecs directius de totes les empreses que integren el Sistema sanitari integral d'utilització pública de Catalunya (Siscat).

El sindicat ha realitzat la petició per mitjà del Portal de Transparència de la Generalitat de Catalunya que posa a disposició de qualsevol ciutadà o organització un formulari per poder exercir aquest dret. Així, MC ha presentat més de 100 sol·licituds d’informació relatives a les retribucions percebudes pel personal directiu de les entitats del Siscat i d’empreses sanitàries vinculades, ja siguin de titularitat pública o privada, en els exercicis econòmics dels anys 2014, 2015 i 2016.

En aquest sentit, l’organització empara la seva demanda en la resolució de la Comissió de Garantia de Dret d’Accés a la Informació Pública (GAIP) que, en una petició sobre la mateixa qüestió plantejada pel sindicat, ha dictaminat que "s’ha de donar accés a la informació relativa al personal que treballa a les entitats privades que presten serveis públics si aquesta informació és a mans de l’Administració o si es tracta de càrrecs directius i les entitats privades afectades dediquen més del vint-i-cinc per cent del seu volum de negoci a la gestió de serveis públics".

Per definir quins són els càrrecs de les entitats privades subjectes a l’escrutini públic, a més de l’organigrama de cada empresa, la GAIP equipara els directius del sector públic i privat en funció de les competències assumides: "responsabilitat de gestió, avaluació i control de resultats, participació en la presa de decisions estratègiques, capacitat de comprometre externament, l’organització, direcció d’equips de persones, subordinació directa al màxim òrgan de govern".

Així mateix, l’òrgan aclareix que la legislació de protecció de dades "no impedeix que es doni informació sobre les retribucions percebudes pels càrrecs directius i per l’altre personal de les entitats privades prestadores de serveis públics que tingui una especial responsabilitat dins de l’organització".

MC considera que en l’actual context d’insuficiència pressupostària és rellevant conèixer l’"ús dels recursos públics que fan les empreses públiques i privades que es financen majoritàriament gràcies a l’Administració". El sindicat mèdic també justifica la seva petició pel “clam de transparència” de la societat catalana i la necessitat de "posar llum on fins ara hi havia opacitat".