MC trasllada a l’ICS la indignació dels facultatius afectats pels problemes tècnics de les oposicions de metges de família i n’exigeix una solució "immediata"

Gestor curricular

Recollint la indignació dels facultatius i facultatives que participen en l’oferta pública d’ocupació de l’any 2018 per a la provisió de places d’especialistes en medicina familiar i comunitària, Metges de Catalunya (MC) ha exigit a la Direcció de Persones de l’Institut Català de la Salut (ICS) que resolgui "de manera immediata" els errors i les disfuncions de l’aplicació ‘Gestió Curricular’ del Sistema de Gestió de Recurs Humans (SGRH) de l’empresa pública. El sindicat mèdic ha constatat que la plataforma pateix incidències tècniques que estan impedint als candidats generar la documentació necessària per a la fase d’avaluació de mèrits del procés de selecció. A més, tal com denuncien els professionals afectats, l’aplicació dificulta el procediment requerint l’aportació de documents que ja obren en poder de l’Administració. Aquesta nova recerca és "dificultosa i innecessària", segons l’organització, ja que incompleix la llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques que eximeix als interessats de l’obligació d’aportar documents que ja es trobin en poder o hagin estat elaborats per qualsevol Administració.

En un escrit adreçat al director de Persones de l’ICS, Xavier Saballs, MC adverteix que les anomalies informàtiques, de disseny i funcionament del gestor curricular "poden generar iniquitats en un procés especialment sensible com és un concurs de selecció". El sindicat recorda que l’angoixa dels professionals immersos en la convocatòria per les conseqüències d’aquestes incidències s’afegeix a la que viuen per la tensió assistencial derivada de la tercera onada de la pandèmia de COVID-19. En aquest sentit, afegeix que requerir de nou una documentació que ja havia estat aportada i que, en molts casos, és difícil tornar a localitzar, suposa una greuge per als facultatius afectats per aquesta petició.

Per aquest motiu, el sindicat insta l’ICS a "no generar encara més estrès als facultatius" i a facilitar "al màxim" la gestió. Així, reclama que es modifiqui el calendari de cita prèvia i presentació de documents perquè tots els participants disposin del mateix període de temps, de manera que el termini s’allargui, com a mínim, els mateixos dies que la funcionalitat no ha estat 100% operativa. No obstant això, l’organització demana que aquesta modificació no comporti la dilatació de la resolució d’una convocatòria que fa més de dos anys que es va iniciar.

Finalment, MC requereix a l’ICS que millori la informació i les instruccions que reben els aspirants per aclarir tots els dubtes sobre els documents que cal aportar per a la valoració dels mèrits curriculars, tenint en compte que alguns d’aquests ja han estat validats i acreditats amb anterioritat per la mateixa entitat.