MC trasllada al Consell Assessor de l’ENAPISC que l’apoderament dels professionals és la garantia de l’atenció centrada en les persones

Tercera reunió ENAPISC

Metges de Catalunya (MC) ha participat aquest dijous en la tercera reunió del Consell Assessor de l’Estratègia nacional d’atenció primària i salut comunitària (ENAPISC), projecte de reforma del primer nivell assistencial engegat en l’anterior legislatura al qual la consellera de Salut, Alba Vergés, ha volgut donar continuïtat, tal com li demanaven els diferents actors del sector. El sindicat mèdic ha exposat els seus plantejaments sobre la transformació de l’atenció primària i ha recordat que el nou model s’ha de definir a partir de l’apoderament dels professionals. “Si volem una xarxa d’atenció primària integral, amb projecció social i comunitària, els professionals han de ser els veritables de protagonistes, per oferir una atenció centrada en les persones en què la presa de decisions formi part d’un procés deliberatiu compartit amb els pacients”, ha assegurat.

El sindicat considera l’ENAPISC com una nova oportunitat per dur a terme la necessària transformació de l’atenció primària catalana, llargament reivindicada pel sector. MC ha valorat positivament que el projecte atorgui el lideratge del sistema al Servei Català de la Salut (CatSalut) com a coordinador dels diferents proveïdors de les xarxes d’atenció primària (XAP) que integren tots els dispositius i recursos que atenen les necessitats de les persones des d’una vessant comunitària (medicina familiar, pediatria, salut bucodental, salut pública, salut sexual i reproductiva, salut mental, rehabilitació, dispositius d’atenció continuada i dispositius d’atenció a la cronicitat).

En aquest sentit, MC ha reclamat que amb l’ENAPISC es millori la dotació de recursos i equipaments “per fer realitat el contínuum assistencial amb el desplegament de dispositius intermedis, alternatius a l’hospitalització convencional, que creïn circuïts d’atenció col·laborativa entre els serveis sanitaris, socials i comunitaris”. Per aquest motiu, l’organització aposta per potenciar el rol dels professionals de salut pública en el primer nivell assistencial, així com per integrar els psicòlegs clínics en els equips d’atenció primària.

El desenvolupament de l’estratègia de reforma de l’atenció primària no ha de deixar en segon pla els problemes de sobrecàrrega de treball que pateixen els professionals. Així ho ha fet palès MC que ha demanat que, en paral·lel a l’ENAPISC, s’articulin mesures urgents per reduir la pressió amb què treballen diàriament els facultatius. “L’estrès permanent té conseqüències, per a la salut dels professionals i per a la qualitat de l’atenció prestada”, ha remarcat.

Finalment, l’organització ha insistit que l’ENAPISC només podrà ser efectiu si l’atenció primària rep un finançament suficient que, com a mínim, representi el 20%  del pressupost total de Salut.