MC veu inviable que l’atenció primària assumeixi l’assistència a les residències si no s’incrementa la plantilla

Després de l’acord per a la signatura del I Conveni Col·lectiu Autonòmic de Catalunya del Sector de l'Atenció a la Gent Gran (GERCAT) el juny passat, entre les patronals i els dos sindicats de classe majoritaris, torna a agafar força la possibilitat que els facultatius de la xarxa d’atenció primària s’hagin de fer càrrec de manera permanent –ho van fer durant el pic de la pandèmia de COVID-19– de l’assistència mèdica a les residències per a persones grans, una opció que Metges de Catalunya (MC) veu inviable atesa l’escassetat de personal. 

El sindicat insisteix en demanar als responsables sanitaris que, abans de prendre aquesta decisió, dimensionin els recursos humans i materials necessaris per a la prestació d’aquest servei, sense reduir les plantilles disponibles dels equips d’atenció primària (EAP) ja prou exigües després de més d’una dècada de retallades –només a l’Institut Català de la Salut (ICS) s’han perdut més de 850 places de facultatiu des de 2010. En aquest sentit, reitera que l’assistència a la gent gran que viu a les residències, així com també als centres de dia, centres de nit i habitatges tutelats, independentment dels professionals que la duguin a terme, ha de ser de qualitat i amb les mateixes garanties i característiques que la que es presta a la resta de la població.

D’altra banda, MC es mostra sorprès per la inclusió, entre les funcions encomanades al col·lectiu mèdic, de l’assistència al personal destinat als centres en els casos de necessitat i d’urgència; la programació i supervisió dels menús i dietes alimentàries de les persones usuàries, i la supervisió tant del treball del personal sanitari com de l’estat sanitari de les dependències, sense detallar les dotacions de personal necessàries per dur a terme aquestes tasques, ni els plans formatius corresponents.

A més, critica les taules retributives pactades, ja que estan molt allunyades dels salaris que hauria de percebre el personal facultatiu, amb una significació especial pel preu de l’hora extra (22,51 euros bruts).

Impugnació
El nou conveni entrarà en vigor al dia següent de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC), excepte al que fa referència a les condicions econòmiques que seran vigents amb efectes retroactius des de l’1 de gener de 2021, i serà vàlid fins al 31 de desembre de 2023.

De moment, però, l’autoritat laboral no ha validat el text acordat i, per tant, encara no s’ha publicat al DOGC, ja que una de les patronals excloses de les negociacions l’ha impugnat, amb l’argument que la composició de la part empresarial de la mesa negociadora “no s’ajustava a la realitat pública i diversa del sector”. En espera de la resolució de la demanda judicial, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha suspès cautelarment la tramitació del conveni.