Més de 200 delegats de MC es conjuren per apoderar el col·lectiu mèdic

Jornada de Delegats

Metges de Catalunya (MC) ha reunit aquest dimecres més de 200 delegades i delegats del sindicat a la Universitat Pompeu Fabra (UPF) de Barcelona per consensuar el pla estratègic i operatiu que aquest any iniciarà l’organització amb l’objectiu d’aconseguir un salt qualitatiu de les condicions laborals, professionals i retributives dels facultatius.

La Jornada de Delegats de MC ha comptat amb quatre ponències, la primera de les quals, a càrrec del president del sector d’hospitals d’aguts, centres sociosanitaris i de salut mental amb conveni SISCAT, Xavier Lleonart, ha introduït la proposta d’actuació del sindicat sobre cinc eixos: retribucions; condicions de treball (jornada, descansos, guàrdies); condicions en la prestació de l’assistència; formació, docència i recerca; i participació dels professionals en la gestió.

A continuació, Mónica Rodríguez, presidenta de l’Assemblea Territorial Metropolitana Nord-Barcelona i Catalunya central, i Óscar Pablos, secretari del Sector Primària ICS, han radiografiat la situació dels metges dels hospitals i centres d’atenció primària públics. Sobrecàrrega de treball i condicions laborals cada vegada més precaritzades dibuixen la realitat de la professió mèdica a Catalunya que, a més, es troba a la cua de l’Estat pel que fa a la comparativa de retribucions per territoris. Així queda demostrat que el model no és uniforme i, si hi ha voluntat, és possible incrementar les retribucions dels facultatius catalans.

Un cop identificat l’instrument que pot contribuir a superar aquestes mancances i greuges, l’advocada del Col·lectiu AiDE, Teresa Blasi, ha presentat el ventall de possibilitats jurídiques a l’abast del sindicat per assolir els canvis que reclamen els facultatius. En aquest sentit, la lletrada ha deixat clar que, tot i la dificultat que existeix per modificar les normes de la negociació col·lectiva, la reivindicació d’un marc de relacions laborals propi per al conjunt de metges catalans és legalment viable.

Per últim, Xavier Lamote de Grignon, director d’Activa Consultors & Partners, ha traslladat als delegats un missatge motivacional centrat en la importància d’assumir de manera individual i col·lectiva els conceptes i valors claus per assolir les metes fixades.

Amb aquesta Jornada de Delegats, l’organització ha posat els ciments sobre els quals construirà la seva estratègia d'acció sindical en els pròxims mesos. MC comptarà amb el concurs de tots els seus representants i afiliats perquè el repte de l’apoderament del col·lectiu mèdic passi de la retòrica a la realitat.