Metges de Catalunya aconsegueix que la nova Llei de protecció de la salut preservi els drets de l'APD

Després d'un llarg procés negociador, Metges de Catalunya (MC) ha aconseguit que la nova Llei de protecció de la salut, aprovada recentment pel Parlament català, preservi els drets del facultatiu d'assistència pública domiciliària (APD) i obri una via perquè l'APD interí pugui consolidar la seva plaça, mitjançant un concurs oposició restringit al lloc de treball que ocupa.

MC considerava imprescindible que aquests dos aspectes s'incloguessin en la redacció de la llei i així ho havia fet saber al Departament de Sanitat, als partits polítics catalans amb representació parlamentària, als col·legis professionals, al Síndic de Greuges i, fins i tot, al Ministeri de Sanitat.

Finalment, la norma ha incorporat les reivindicacions del sindicat, de tal manera que l'APD, integrat o no en un equip d'atenció primària (EAP), podrà mantenir tots els drets adquirits, davant la creació de l'Agència de Protecció de la Salut prevista per la llei, i l'APD interí tindrà la possibilitat d'estabilitzar la seva situació laboral.

En l'avantprojecte de llei, no hi havia cap referència al metge interí, un fet que MC havia denunciat com una maniobra per enterrar definitivament aquest col·lectiu.

Per al secretari de la divisió de Funcionaris, Màrius Biscarri, aquest és un "gran èxit", però senyala que la lluita per la defensa de l'APD no s'acaba aquí: "Seguirem de molt a prop el desenvolupament de la llei, sobretot pel que fa referència a aspectes com la formació, la jornada laboral, les retribucions i el desplaçament i exigirem, per als titulars integrats, l'equiparació salarial amb la resta de facultatius de la seva àrea bàsica de salut".

Pel que fa a la convocatòria d'un concurs de trasllat APD, antiga demanda del sindicat, Biscarri assegura que Metges de Catalunya continuarà treballant i pressionant perquè Sanitat el convoqui anualment, tal com estableix la normativa vigent. La darrera i única convocatòria a Catalunya va ser l'any 1991, "una situació que està lesionant el dret a la mobilitat del professional APD".

Text íntegre de la Llei de protecció de la salut (DOGC núm. 3879).