Metges de Catalunya considera que la lliure elecció de CAP provocarà una major saturació en les consultes de les àrees urbanes

Metges de Catalunya (MC) considera que la posada en marxa del nou model de lliure elecció de centre d'atenció primària (CAP), metge de família i pediatre provocarà un augment de la pressió assistencial en les consultes de les zones urbanes i industrials ja de per si saturades. Per aquest motiu, demana al Departament de Sanitat que estableixi els mecanismes correctors per garantir un contingent òptim de pacients per metge i, si convé, reajusti la plantilla de facultatius.

El sindicat és favorable al nou model de lliure elecció que comença a funcionar avui, però alerta que aquest sistema es pot transformar en una amenaça per a la qualitat assistencial, si els CAP receptors de pacients no disposen de les dotacions humanes i materials suficients per absorbir el traspàs.

Segons MC, la lliure elecció és inviable actualment en molts centres per culpa de la massificació que pateixen. El contingent de pacients per facultatiu supera sovint les 2.500 targetes individuals sanitàries (TIS), quan la xifra recomanada és de 1.500, i es programa una mitjana de 60 visites diàries per metge, amb un temps per consulta inferior als 5 minuts.

Aquesta situació pot empitjorar a partir d'ara, si Sanitat no és capaç de racionalitzar la càrrega assistencial del facultatiu i d'establir uns mecanismes de control adequats per evitar la saturació dels CAP de major demanda.

Així mateix, Metges de Catalunya critica la falta de planificació del departament en l'aplicació d'aquest pla que "casualment" coincideix amb una campanya electoral i considera que la lliure elecció de centre s'hauria de limitar als processos lleus, però no pas a les proves complementàries o derivacions hospitalàries per evitar la ruptura de la continuïtat assistencial.