Metges de Catalunya consolida la participació del resident en el sindicat amb la constitució de l’Agrupació MIR

dimarts, 24 octubre, 2006

Metges de Catalunya (MC) ha constituït l'Agrupació de Metges Interns Residents (AMIR) amb l'objectiu de consolidar la participació sindical del metge en formació i d'intensificar la defensa dels interessos laborals i professionals d'aquest col·lectiu.

AMIR agrupa residents dels hospitals públics i concertats, tot i que en un futur s'hi podrien incorporar representants dels centres hospitalaris amb conveni propi com l'Hospital Clínic o l'Hospital de Sant Pau i els hospitals de l'Institut Municipal d'Assistència Sanitària (IMAS) de Barcelona.

L'agrupació pretén donar resposta a les inquietuds del col·lectiu i també promocionar i negociar avenços en el seu àmbit professional. Des del coneixement dels drets i deures dels metges residents, AMIR oferirà als especialistes en formació les eines necessàries per millorar la seva capacitat d'exercici professional i les seves condicions laborals.

D'altra banda, AMIR mantindrà una estreta relació amb les associacions nacionals de metges residents i participarà en el Foro MIR, en el qual hi ha la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM), l'Asociación Española de Médicos Internos Residentes (AEMIR), el Consejo Estatal de Estudiantes de Medicina (CEEM), així com representants de l'Organización Médica Colegial (OMC) i de les societats científiques d'atenció primària SEMERGEN i SEMFYC.

El naixement de l'agrupació s'ha gestat en els centres hospitalaris catalans on els metges residents s'han reunit en les darreres setmanes per elegir els delegats d'AMIR. En la sessió constituent, aquests delegats (en la fotografia) han nomenat Gregorio Hinojosa, de l'Hospital de Mataró, president de l'Agrupació MIR. Hinojosa s'incorpora a la Secretaria General de Metges de Catalunya amb veu i vot.