Metges de Catalunya convoca a una altra vaga els facultatius de la sanitat concertada els dies 26, 27, 28, 29 i 30 de novembre

Concentració MC sector concertat

Metges de Catalunya (MC) ha presentat aquest dijous una convocatòria de vaga de facultatius de la xarxa sanitària concertada amb el Servei Català de la Salut (CatSalut). L’aturada tindrà lloc els dies 26, 27, 28, 29 i 30 de novembre, coincidint amb la mobilització de personal mèdic que el sindicat també ha convocat a l’atenció primària de l’Institut Català de la Salut (ICS). La vaga del sector concertat s’adreça als més de 10.000 facultatius de 53 hospitals d’aguts, 86 equips d’atenció primària, 50 centres sociosanitaris i 25 de salut mental gestionats per les patronals Unió Catalana d’Hospitals (UCH), Consorci de Salut i Social de Catalunya (CSC) i Associació Catalana d’Entitats de Salut (ACES).

Sota el lema “Som metges, som sanitat i volem qualitat”, l’organització crida a l’aturada després de comprovar com la gran majoria de les seves demandes han estat “ignorades” i, un cop més, el col·lectiu mèdic ha estat “arraconat” en la mesa de negociació del segon conveni col·lectiu del sistema sanitari integral d’utilització pública de Catalunya (SISCAT). Els representants dels facultatius de la xarxa concertada reclamen millores laborals i retributives, així com solucions per al “deteriorament progressiu de l’assistència”, afectada per la sobrecàrrega de treball i la manca d’inversions derivada de les retallades sanitàries.  

En aquest sentit, la plataforma reivindicativa presentada per MC recull mesures que no han estat incloses en la redacció del nou conveni del sector, com la regulació del règim de jornada i descansos del personal sanitari o una distribució de l’horari laboral que respecti el temps dedicat a la formació i recerca. Pel que fa als aspectes retributius, la reclamació passa per la recuperació del poder adquisitiu perdut en els últims 10 anys com a conseqüència de les retallades salarials.

A més, el sindicat inclou dues reivindicacions històriques dels facultatius de la sanitat concertada. D’una banda, la remuneració del preu de l’hora de guàrdia mèdica al mateix valor que l’hora ordinària de treball, una demanda que ha estat avalada per diferents sentències dels tribunals de justícia que són “sistemàticament desobeïdes” per les patronals, i de l’altra, l’equiparació salarial dels facultatius d’atenció primària amb els seus companys dels hospitals, amb l’objectiu d’“acabar amb la desigualtat entre professionals que comparteixen el mateix nivell formatiu i ofereixen el mateix servei”.

Per millorar la qualitat de l’assistència, el sindicat mèdic vol que s’estableixin límits al número de visites diàries que realitzen els facultatius d’atenció primària i que s’assigni un temps mínim d’atenció per pacient. De la mateixa manera, demana que es redueixi la temporalitat i la contractació precària, que es millorin els drets de conciliació i que es presti una especial atenció a la salut laboral perquè els professionals “estiguin al 100% de les seves capacitats per oferir la qualitat assistencial que es mereixen tots els pacients”.

Les reivindicacions del sindicat s’estructuren en tres blocs: 

Assistencials

 • Establir un límit màxim de visites diàries i fixar un temps mínim d’atenció per pacient a les consultes d’atenció primària.
 • Respectar la distribució de jornada assistencial i no assistencial (destinat a la formació i recerca) dins la jornada de treball.
 • Recuperar la plantilla de facultatius anterior a les retallades. 


Laborals

 • Reduir la contractació temporal i precària prioritzant els contractes a jornada completa.
 • Equiparar, en el conveni SISCAT, la jornada anual dels facultatius amb la de la resta de col·lectius professionals.
 • Regular per conveni el règim de jornada i descansos de tots els grups professionals, sense excloure els facultatius i la resta de personal sanitari.
 • Millorar els drets de conciliació de la vida familiar, personal i laboral. 
 • Assignar permisos retribuïts de com a mínim 40 hores anuals per a formació i recerca.
 • Incrementar la protecció de la salut laboral, en especial atenció als riscos  psicosocials i a les dones embarassades i lactants.
 • Creació de Juntes Clíniques Facultatives amb capacitat de decisió sobre l’assignació de la carrera professional, els permisos per formació i els processos de selecció.


Retributives

 • Recuperar el poder adquisitiu perdut i les retallades salarials dels últims 10 anys.
 • Remunerar el preu de l’hora de guàrdia mèdica al mateix valor que l’hora ordinària de treball, i la guàrdia localitzada al 50% del valor de la presencial.
 • Equiparació salarial dels facultatius d'assistència primària amb els facultatius dels hospitals, en tots els conceptes retributius.
 • Millorar el complement de carrera professional.
 • Millorar el complement variable per objectius (DPO).