Metges de Catalunya convoca una vaga MIR els dies 21, 22 i 23 de setembre

dijous, 10 setembre, 2020
Vaga MIR

Metges de Catalunya (MC) ha presentat aquest dijous al Departament de Treball una convocatòria de vaga adreçada als metges interns residents (MIR) que es formen i presten serveis assistencials en el sistema sanitari català, públic i concertat. L’aturada tindrà lloc els dies 21, 22 i 23 de setembre. Els 3.500 facultatius residents de tots els nivells (de R1 a R5) dels hospitals i centres d’atenció primària estan cridats a la vaga que té per objectiu la millora de les condicions laborals i retributives, i molt especialment de les condicions formatives, dels MIR. El sindicat, majoritari entre el col·lectiu mèdic, denúncia el “tracte injust” i el rang de “treballadors precaris” que defineix els metges especialistes en formació des de les retallades sanitàries, situació que s’ha vist “extremadament agreujada” per la pandèmia del coronavirus que ha capgirat les condicions de treball i ha afectat la formació i la retribució d’aquests professionals mèdics.

Per dignificar l’exercici professional dels MIR i assegurar l’adquisició dels coneixements i l’experiència necessària en el procés d’especialització mèdica, el sindicat ha traslladat al Departament de Salut un seguit de reivindicacions dividides en tres blocs: formació, condicions laborals i retribucions. MC reclama que es garanteixi i es respecti el temps que els residents han de dedicar a la formació no assistencial, tant dins de la seva jornada laboral com per mitjà de l’assistència a cursos, congressos i altres activitats formatives. Així, demana que el 15% de la jornada ordinària es destini a la formació i que es reservin 10 dies anuals, com a mínim, per a la participació en actes formatius. En aquest sentit, el sindicat recorda que “la prioritat del sistema MIR és la formació especialitzada dels facultatius i no la dotació de personal als centres de salut”.

En l’àmbit laboral, l’organització vol que s’esborri la imatge de “peons” amb què sovint s’associa la tasca dels residents i es vetlli pels seus drets laborals bàsics, inclòs el dret a la conciliació. En aquest sentit, reclama que la jornada ordinària sigui de 35 hores setmanals, com a la resta de l’Estat, i que es compleixin les 12 hores de descans ininterromput legalment previstes després d’una guàrdia, així com les 36 hores continuades de descans setmanal que també estableix la legislació vigent.

Pel que fa a les retribucions, el sindicat exigeix un increment del sou base (sense guàrdies) dels MIR perquè “deixin de ser treballadors mileuristes”, i també la millora del preu de l’hora de guàrdia. De la mateixa manera, demana que les retribucions dels facultatius en formació incloguin diferents complements i plusos salarials als quals hi tenen dret per la seva dedicació laboral.

MC remarca que la vaga és l’única sortida perquè els MIR, professionals altament qualificats i indispensables per al correcte funcionament del sistema sanitari, “deixin de rebre un tracte que en alguns aspectes s’apropa a l’explotació”.

Principals reivindicacions formatives

 • Garantir que el 15% de la jornada ordinària es destini a la formació no assistencial. Aquestes hores hauran d’estar degudament planificades i especificades dins l’horari laboral.
 • Establir un mínim de 10 dies anuals assignats a la formació no assistencial dedicats a cursos, congressos i altres activitats formatives no curriculars.
 • Establir una ràtio màxima d’un metge adjunt per cada quatre residents durant l’activitat assistencial. En cap cas un resident realitzarà activitat assistencial sense la supervisió d’un adjunt.
 • Participació activa dels residents en els mecanismes d’avaluació de la formació.
 • Assegurar que els residents tenen accés a tutories individuals i personalitzades.


Principals reivindicacions laborals

 • Jornada laboral ordinària de 35 hores setmanals.
 • Màxim de 48 hores de treball setmanal sumant la jornada ordinària i la complementària.
 • Màxim de quatre guàrdies mensuals, una de les quals en dia festiu. La realització de més guàrdies mensuals serà voluntària i amb major retribució.
 • Garantir el descans mínim ininterromput de 12 hores després d’una jornada, inclòs després d’una jornada de 24 hores.
 • Respectar el descans de 36 hores setmanals ininterrompudes o bé de 72 hores quinzenals.
 • Assegurar espais de descans dignes en els centres, segons la Llei de Prevenció de Riscos Laborals.


Principals reivindicacions retributives 

 • Increment retributiu de la jornada ordinària.
 • Increment retributiu del preu l’hora de guàrdia.
 • Les guàrdies que es realitzin per sobre de les màximes obligatòries (sempre realitzades de manera voluntària) rebran un plus del 20% del preu de l’hora de guàrdia.
 • Incorporar un plus de nocturnitat per a les jornades compreses entre les 22h i les 6h.
 • Garantir el 100% de la retribució de les pagues extraordinàries.
 • L’activitat realitzada fora de l’horari de jornada laboral ordinària rebrà la consideració de jornada complementària i serà retribuïda amb un complement d’atenció continuada.
 • Pagament del 100% de la incapacitat temporal laboral des del primer dia de baixa.
 • Abonament de les dietes dins l’horari de guàrdia.
 • Retribució del complement de jornada completa a tots els residents mentre es perllongui la pandèmia de la COVID.