Metges de Catalunya facilita un escrit als facultatius per exigir equips de protecció davant el coronavirus

Reclamació equips de protecció

Metges de Catalunya (MC) ha fet arribar als seus afiliats un escrit per exigir a les direccions dels centres sanitaris el subministrament d’equips de protecció individual (EPI) adequats per prestar assistència en condicions de seguretat davant la pandèmia per coronavirus SARS-CoV-2 que assota el sistema sanitari català.

Per mitjà d’aquest escrit, els facultatius i les facultatives poden reclamar i deixar constància de les mancances de material sanitari amb què es troben a l’hora d’atendre els casos sospitosos o confirmats d’infecció per Covid-19. L’organització respon d’aquesta manera a la gran quantitat de queixes que ha rebut per part de professionals, que denuncien tant el dèficit d’EPI com les modificacions constants dels procediments d’actuació en els centres de salut enfront el coronavirus, i que generen un estat d'inseguretat i descontrol altament negatiu en una situació d’emergència sanitària com l’actual.

“La responsabilitat del Departament de Salut, del Ministeri de Sanitat i de la resta d’administracions és que els professionals que es troben en primera línia de foc se sentin segurs perquè la seva única preocupació sigui l’atenció sanitària i el guariment dels pacients”, assevera MC.

El sindicat mèdic ha demanat als facultatius que presentin l’escrit de reclamació que remetin una còpia a l’organització que valorarà una possible denúncia col·lectiva davant la Inspecció de Treball.