Metges de Catalunya impugnarà el decret que obliga els facultatius de contingent i zona a integrar-se

Metges de Catalunya (MC) impugnarà el decret que obliga els facultatius de contingent i zona a integrar-se i en demanarà la suspensió cautelar, una vegada els serveis jurídics del sindicat hagin analitzat l’ordre d’integració que publica el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC), núm 4584, de 2 de març.

Ara que el decret d’integració ja és un fet, amb el consentiment i el suport dels sindicats de classe, MC recomana al metge que no es vulguin integrar que:

  • Quan rebi per escrit l’ordre d’integració, signi el justificant de recepció i hi posi la data de rebuda a sota.
  • Contacti immediatament amb l’Assessoria Jurídica del sindicat (tel. 93 247 60 00 o mitjançant aquesta adreça de correu electrònic).
  • Posteriorment, els nostres advocats impugnaran la seva ordre d’integració a través d’un procés contenciós administratiu que pot durar 2 o 3 anys i sol·licitaran la suspensió de la integració amb caràcter cautelar. La concessió d’aquesta suspensió depèn del jutge.
  • Si el jutge no li concedeix la suspensió cautelar o mentre no la rebi, el metge haurà de complir l’ordre d’integració.


Metges de Catalunya ha estat l’únic sindicat que s’ha oposat al procés d’integració obligatòria des d’un principi. Quan es va fer pública la intenció de l’ICS, MC va mobilitzar el col·lectiu (fotografia) i va recollir 700 signatures en contra del decret.

El sindicat ha defensat, en tot moment, la voluntarietat d’integració, basant-se en la Llei de l’Estatut Marc i en l’acord de la Mesa de Negociació de Sanitat de l’any 1992 que reconeixen la lliure voluntat d’integració del professional mèdic no reformat.