Metges interins d'Atenció Primària s'organitzen per articular una agrupació amb el suport del SMC-CESM

Un col·lectiu de metges interins d'Atenció Primària de l'Institut Català de la Salut (ICS) s'està organitzant per articular una agrupació pròpia, amb el suport del Sindicat de Metges de Catalunya (SMC-CESM), a fi de defensar els seus interessos i de donar resposta als problemes d'estabilitat laboral que pateix.

Representants d'aquest grup han mantingut diverses reunions amb membres del sindicat i han decidit endegar una campanya per elaborar un perfil professional del metge interí que permeti analitzar, detalladament, la situació actual del col·lectiu.

Des d'aquí, podeu emplenar aquest imprès (en format PDF) per especificar la vostra experiència professional. Els promotors de l'agrupació denuncien la indefensió que pateix l'interí davant de l'ICS, a l'hora d'optar a una plaça en propietat al sistema públic. "La situació és angoixant. Des de fa molt temps estem ocupant places d'interinitat i, en cap moment, se'ns han reconegut els nostres mèrits en el lloc de treball", afirmen.

El col·lectiu lamenta que l'Administració no avaluï suficientment la tasca assistencial de l'interí i cita, com a exemple, els barems de mèrits de les darreres convocatòries de places de Metge de Família/Metge General de l'ICS: "Són uns barems injustos que no han tingut prou en compte els serveis que fem i que ens han relegat als darrers llocs de la llista. Així, se'ns impossibilita l'accés a la plaça".