Nova victòria de MC als tribunals: la justícia reconeix que els triennis també han d’incloure el temps treballat en centres concertats

Nova sentència guanyada per MC

Metges de Catalunya (MC) ha aconseguit una nova victòria als tribunals de justícia, que han reconegut el dret dels facultatius i facultatives a que se’ls reconegui a efectes de triennis el temps treballat en qualsevol altre centre de salut del Sistema Sanitari Integral d’Utilització Pública de Catalunya (SISCAT), amb independència de si aquest és de la xarxa pública o de la concertada privada.

Així ho dictamina una sentència del Jutjat Contenciós Administratiu número 3 de Barcelona, que ha donat la raó a un metge de família que, representat per una advocada del Col·lectiu AiDE, el gabinet jurídic del sindicat, ha reclamat a l’Institut Català de la Salut (ICS) que li tingui en compte els 13 anys de serveis prestats a l’Hospital Universitari Mútua de Terrassa a l’hora de calcular el complement d’antiguitat per triennis.

La sentència sosté que, a efectes de l’article primer de la Llei 70/1978, l’hospital terrassenc ha de ser considerat com a Administració pública, reconeixent el dret d’aquest facultatiu a que se li tinguin en compte els anys treballats als triennis. A més, dues sentències diferents del Tribunal Suprem de l’any 2020 ja van concloure que, a efectes de triennis, s’ha d’incloure el temps treballat a altres centres, “sense que la naturalesa del centre o la seva modalitat de gestió pugui ser considerada com una circumstància rellevant per negar aquest dret, ja que s’infringiria el principi d’igualtat”.

Així doncs, la justícia obliga a l’ICS a abonar al denunciant els endarreriments econòmics corresponents a les nòmines dels últims quatre anys previs a la reclamació. No obstant, la sentència no és ferma i l’empresa pública podria interposar un recurs d’apel·lació contra la mateixa.

Campanya de reclamació
Aquesta victòria judicial obre la porta a iniciar una campanya per reclamar el reconeixement dels triennis treballats en centres tant públics com concertats des dels serveis jurídics de MC. Les persones interessades en interposar una reclamació han de contactar amb el sindicat, enviant un correu a lex@metgesdecatalunya.cat per rebre tota la informació sobre el procediment a seguir.