Per què Metges de Catalunya ha dit no al preacord de conveni SISCAT

Balcells preacord conveni

El passat 23 de desembre, el conseller de Salut, Manel Balcells, les patronals Unió Catalana d’Hospitals (UCH), Consorci de Salut i Social de Catalunya (CSC) i Associació Catalana d'Entitats de Salut (ACES), i els sindicats CCOO, UGT i Sindicat d’Infermeria (SATSE), van presentar conjuntament el preacord del tercer conveni col·lectiu de treball del Sistema Sanitari Integral d’Utilització Pública (SISCAT). Metges de Catalunya (MC), integrant també de la mesa negociadora del conveni, s’hi ha desmarcat i no ha signat el pacte.

En la seva compareixença davant els mitjans de comunicació, el conseller Balcells va titllar l’acord d’“històric” i va recomanar als signants que expliquessin bé els detalls i les condicions del document. Seguint les indicacions del mandatari de Salut, MC desgrana les mesures que el preacord preveu per al col·lectiu mèdic i els motius pels quals el sindicat no s’ha adherit al pacte i manté la convocatòria de vaga de facultatius els dies 25 i 26 de gener de 2023.

Millores per al col·lectiu mèdic

Retribució variable per objectius (DPO) a partir de 2023.

Passa de 3.767,06 euros anuals bruts en concepte de DPO a 6.313,78 euros anuals bruts. L’increment és 2.546,72 euros anuals bruts, i no els 5.000 euros nets que va manifestar dues vegades el conseller a la roda de premsa, afegint que “no és poca cosa”. 

A més, l’increment està sempre vinculat a l’assoliment del 100% de la DPO. I de la quantitat obtinguda, segons la valoració dels objectius que facin les direccions, cal descomptar també un 0,88%. Perquè tampoc és cert que s’acabin les retallades, sinó que passen del 4’05% al 0’88%. 

Per la seva part, els residents no obtenen cap increment retributiu.

Increment del 25% del preu de l’hora de guàrdia.
 

Preu hora guàrdia PRESENCIAL

Dia feiner

Dia festiu

Sense nivell/nivell A

34,16

37,26

Nivells B, C i D

36,23

39,33

 

Preu hora guàrdia LOCALITZABLE

Dia feiner

Dia festiu

Sense nivell/nivell A

13,67

14,90

Nivells B, C i D

14,49

15,69


El preu passa a ser molt semblant al preu de l’hora ordinària, però, ni és un increment retributiu per a tot el col·lectiu mèdic (qui no fa guàrdies no es veu afectat) i només afecta 12 dels 59 centres de la xarxa sanitària concertada on no hi ha un pacte de guàrdies. Per tant, no hi ha cap millora sinó el reconeixement d’allò que MC ja aconsegueix per la via de la reclamació jurídica, perquè els tribunals han reiterat una vegada i una altra que el preu de les guàrdies ha de ser, com a mínim, el mateix de l’hora ordinària de treball.   

Millores generals

Increments salarials.

 • Any 2023: 2’5% (i un 1% addicional en funció de l’IPC i el PIB espanyol)
 • Any 2024: 2% (i un 0’5% addicional en funció de l’IPC

Aquests increments són els mateixos que s’han pactat per a tots els treballadors públics de l’Estat.

Desvinculació del cobrament de les DPO de l’equilibri pressupostari i financer de les empreses.

Reducció del descompte salarial del 4’05% al 0’88%.

Increments dels plusos de dissabte, diumenge, festiu i festiu especial

 • Plus dissabte: +5%
 • Plus diumenge: +5%
 • Plus festiu: + 20%
 • Plus festiu especial: +25%


Millores per als col·lectius no mèdics

Grup 2 (Infermeria)

 • Retribució mínima garantida per a les residents d’infermeria.
   
 • Increments salarials grup 2.2 (Infermeres de plantilla)
  A partir del 01/01/23: 1.300 euros de retribució per objectius passaran a ser salari fix.
   
 • Equiparació del salari base de les infermeres al salari de les persones titulades amb grau superior no sanitàries: 3.900 euros d’increment del sou base.
   
 • Nou complement de productivitat.

  Dissenyat per a totes aquelles infermeres que, de manera voluntària, facin jornades més enllà de l’ordinària de treball. La retribució per a un màxim de 150 hores complementàries.

  De l’hora 1 a la 75: es retribuirà un 130% del preu de la seva hora ordinària.
  De l’hora 76 a la 150: es retribuirà un 150% del preu de la seva hora ordinària.

  Mentrestant, la jornada complementària mèdica tot just s’abona al mateix preu de l’hora ordinària de treball, però es presenta com un increment del 25%. 


Grups 3 al 7

 • Complement d’adscripció al SIP
  Fins ara aquests col·lectius no tenien aquest complement. El seu import és de 490 euros anuals bruts (retribució fixa).
   
 • Creació del nivell D de carrera professional.
  El seu import serà del 12% del salari base de cada grup professional.


Grups 3, 6 i 7 

 • Increment d’un 25% de les DPO entre els anys 2023 i 2024.


Conclusions

Per a MC, bona part de les millores generals no són conquestes assolides per la signatura del conveni. O bé són millores decretades per a tots els treballadors públics (per sota de les xifres reals d’inflació), o bé són la recuperació de retallades prèvies. A més, els MIR no perceben cap millora.

Pel que fa a l’augment del preu de l’hora de guàrdia, el sindicat destaca que només té incidència en el personal facultatiu que fa jornades d’atenció continuada -la majoria de metges de primària no en fan- i en cap cas és una millora substancial, ja que sovint els pactes establerts a cada empresa milloren els preus fixats, i per a la resta, l’increment ja s’assolia gràcies a les reclamacions jurídiques que interposa MC.

Així mateix, la millora de les DPO no és de 5.000 € nets, tal com va repetir fins a dues vegades el conseller Balcells. A més, es tracta d’un increment de la retribució variable, subjecte a l’arbitrarietat de les direccions. Mentre la resta de col·lectius obtenen millores important de les seves retribucions fixes, el personal facultatiu s’ha de conformar amb increments menors vinculats als complements variables.

D’altra banda, la negociació ha exclòs qüestions que per a MC són fonamentals, com poden ser, entre altres, l’increment de les hores destinades a la formació continuada dels facultatius i l’aplicació de mesures per reduir la sobrecàrrega de les agendes assistencials d’activitat ambulatòria i de les consultes d’atenció primària.

MC considera que, després de 24 mesos de negociació, ha quedat palès, una vegada més, que aquest no és l’espai de negociació propici per al col·lectiu mèdic, ja que es menystenen sistemàticament les reivindicacions dels facultatius, als quals es dispensa un tracte discriminatori respecte a la resta de col·lectius.

Per tot això, MC no observa cap motiu per donar suport al nou pacte de relacions laborals ni per desconvocar la vaga dels propers dies 25 i 26 de gener.