Permisos laborals per a la participació en les eleccions municipals i europees 2019

26-M

Les persones treballadores que el proper diumenge 26 de maig, jornada electoral que a Catalunya aglutina les eleccions municipals i les eleccions al Parlament Europeu, vulguin exercir el dret de vot, gaudeixen d’un permís retribuït i no recuperable per anar als col·legis electorals, tal com estableix l’ordre TSF/82/2019, de 26 d’abril, del Departament de Treball. Les empreses han de concedir un permís de dues o quatre hores, dins de la jornada laboral, als empleats que la seva jornada laboral coincideixi amb l’horari d’obertura de les urnes. 

Permisos establerts:
 

     
      Jornada laboral coincident amb l’horari d’obertura
          dels col·legis electorals (de 9.00 a 20.00 hores)

 

     Permís retribuït i no recuperable

                                          4 o més hores
 
                             4 hores
                       
                         Més de 2 hores i menys de 4 hores
 
                             2 hores

                                      Màxim de 2 hores
 
                     No hi ha permís


Queda en mans de les empreses la determinació del moment en què s’atorga el permís per a la votació. A més, podran demanar als seus treballadors l’exhibició del justificant acreditatiu d’haver votat que expedeix la mateixa mesa electoral.

D’altra banda, les persones treballadores que hagin estat designades com a membres de mesa electoral o interventores, tenen dret a un permís retribuït i no recuperable corresponent a la jornada completa del dia de les eleccions, i disposaran d’un altre permís durant les cinc primeres hores de la jornada del dia 27 de maig. Aquest permís també el gaudiran les persones que no treballin el 26-M i acreditin ser membres de mesa o interventors.  

Els apoderats i apoderades de partits polítics que no gaudeixin del descans setmanal també tindran dret al permís retribuït i no recuperable durant tota la jornada electoral.

Metges de Catalunya (MC) demana als afiliats que tinguin dificultats per exercir el dret de sufragi o es topin amb la negativa de l’empresa a concedir el permís corresponent, que es posin en contacte amb el sindicat i, si s’escau, reclamin per escrit la negació de l’autorització.