Permisos laborals per a les persones que treballin el proper diumenge 24 de maig

Les persones que treballin el proper diumenge 24 de maig, dia de les eleccions municipals i del Consell General d’Aran, tenen dret a gaudir d’un permís retribuït i no recuperable per poder exercir el seu dret a vot.

Com a caràcter general s’estableix el següent criteri d’assignació de permisos:
 

Hores de treball que coincideixen amb
l’horari d’obertura dels col·legis electorals (9.00 – 20.00 hores)

Permís retribuït i no recuperable

4 o més hores

4 hores

Entre 2 i <4 hores

2 hores

Màxim 2 hores

Sense permís


El moment d’utilització de les hores concedides per a la votació el podrà decidir l’empresa.

La resta d’instruccions i permisos per a les persones treballadores que el dia de les eleccions no gaudeixin del descans setmanal es poden consultar a l’Ordre EMO/119/2015, de 22 d’abril, del Departament d’Empresa i Ocupació.

> Veure Ordre

Metges de Catalunya (MC) demana als afiliats que es trobin amb dificultats o que se’ls hi negui el legítim permís per exercir el dret a vot que:

1- Reclamin la negació del permís per escrit.

2- Es posin en contacte amb el sindicat perquè exigeixi a l’empresa o entitat que compleixi la disposició del Govern i no vulneri un dret bàsic i fonamental d’una societat democràtica.