Rebuig sindical a la modificació de la Llei de protecció de la salut

Metges de Catalunya i el Sindicat d’Infermeria (coalició electoral CEMSATSE), juntament amb la resta de formacions sindicals representades en la Mesa de Negociació de Sanitat han signat un escrit adreçat a la consellera de Salut, Marina Geli, en què rebutgen la intenció de l’Administració d’anul·lar les disposicions transitòries 1a i 8a de la Llei de protecció de la salut.

Els sindicats s’oposen que el Departament de Salut elimini la possibilitat del metge d’Assistència Pública Domiciliària (APD) de compaginar l’activitat assistencial amb la de salut pública (transitòria 1a) “pels perjudicis que comportaria”.

D’altra banda, com a alternativa a l’anul·lació de la transitòria 8a que preveu la convocatòria d’un concurs oposició perquè l’APD interí pugui consolidar la seva plaça, les organitzacions sindicals proposen que es convoqui, amb caràcter excepcional i transitori, un únic concurs lliure en què es valorin els mèrits acreditats pels aspirants i la realització d’un treball-memòria. Aquesta fórmula ja s’ha aplicat en altres comunitats autònomes.