S’amplia el termini per presentar al·legacions a la resolució provisional de les DPO de 2022 de l’ICS

Diners de les DPO

Metges de Catalunya (MC) informa que l’Institut Català de la Salut (ICS) ha publicat la resolució mitjançant la qual s’amplia el termini de presentació d’al·legacions als resultats provisionals de l’avaluació dels objectius assignats per a l’exercici de l’any 2022, de la quantitat meritada i altres circumstàncies associades a la percepció del complement de productivitat variable vinculat al compliment d’objectius (DPO). 

El termini es va obrir el passat 23 de febrer i finalitzava avui, però arran dels problemes informàtics detectats a l’hora d’accedir al lloc web del Sistema de Gestió de Recursos Humans i l’intranet de l’ICS per a consultar els resultats s’ha decidit perllongar-lo fins al proper dilluns, 13 de març. 

Aquests resultats inclouen el percentatge d’assoliment individual i global per a cada professional, així com l’import del complement econòmic en funció del tant per cent assolit i de la resta de factors que incideixen sobre la quantitat a percebre.

El sindicat mèdic ha elaborat una plantilla perquè les persones interessades en presentar al·legacions la puguin emplenar amb les seves dades i els motius pels quals manifesten el seu desacord amb els resultats obtinguts. Aquest escrit l’hauran de fer arribar a l’ICS, a l’atenció de la directora gerent de l’empresa pública. 

En aquest sentit, MC recorda que en les al·legacions ha de constar la influència de la pandèmia de la COVID-19, que també es va mantenir durant el 2022, amb problemes de manca de medicaments i una sobrecàrrega laboral derivada de les necessitats d’assumir diferents agendes més enllà de les pròpies per la falta de personal.