Toc d’atenció de MC pel retorn als CAP de derivacions a l’especialista hospitalari a causa de la saturació del sistema

Metges de Catalunya (MC) expressa la seva preocupació pel retorn de derivacions i demandes cursades pels facultatius d’atenció primària a especialistes d’altres nivells assistencials com l’hospitalari, a causa de la saturació del sistema de salut, el dèficit de plantilla i les llargues llistes d’espera –en el darrer any les persones que esperen una consulta externa han passat de 434.716 a 481.290 i el temps de demora mitjà ha augmentat de 90,7 a 93,8 dies.

Segons ha pogut constatar el sindicat a través d’una enquesta interna feta a més de 700 facultatius d’atenció primària, un 93% dels professionals afirma que, en alguna ocasió, li han retornat derivacions a l’especialista sense que el pacient hagi estat visitat, en la majoria dels casos per “petició improcedent”. A més, un 60% assegura que el seu centre disposa de protocols d’actuació que limiten les derivacions i un 38% constata que n’hi ha algunes que es “perden” en el procés de tramitació.

El retorn de les derivacions provoca “angoixa” i “preocupació” en un 56% dels facultatius consultats, ja que considera que ha d’assumir patologies sense tenir de tota la informació clínica necessària, ni prou temps, formació o mitjans per fer-se’n càrrec. Així, un 51% confirma que, a vegades, aquesta situació ocasiona endarreriments en el diagnòstic mèdic.

D’altra banda, un 79% dels professionals d’atenció primària assenyala que la devolució de derivacions genera “pressió” i una “major complexitat de les visites”, la qual cosa accentua la sobrecàrrega de treball a les consultes ja per si mateixes força saturades.

MC entén que l’origen d’aquest problema rau, sobretot, en la dotació insuficient de facultatius que també pateix el segon nivell assistencial i reconeix l’esforç que fan la majoria d’aquests especialistes per atendre les derivacions dels seus companys de primària.