12-A, Dia de l’Atenció Primària: Fem-la créixer!

Dia AP 2021

El 12 d’abril es commemora el Dia de l’Atenció Primària, una jornada per reivindicar i posar en valor el primer nivell assistencial. Precisament, els valors intrínsecs a l’atenció primària són els que reivindica Metges de Catalunya (MC) per reclamar el seu creixement i consolidació com a eix central del sistema públic de salut. Pròxima, transversal, multidisciplinar, qualificada, inconformista, resolutiva, humana... són alguns dels atributs que, segons el sindicat mèdic, defineixen la primària i la situen en el nucli de l’assistència sanitària.

En aquest sentit, l’organització remarca que, tot i les "promeses i grans anuncis" fets per l’Administració sobre la reforma del sistema, "encara som lluny d’assolir les condicions que han de fer possible l’apoderament de l’atenció primària". Un pla que, per a MC, passa "indefectiblement" per destinar el 25% del pressupost de Salut al primer nivell assistencial, tal com indica l’Organització Mundial de la Salut (OMS), i per posar la gestió clínica al centre, de manera que "siguin els professionals els que portin les regnes".

MC considera que la pandèmia ha fet encara més evident la manca de recursos i les deficiències organitzatives de l’actual atenció primària que "només se sustenta pel sobreesforç perpetu dels seus professionals". Aquesta dedicació "més enllà del que seria saludable", fruït de la precarietat del sistema, està comportant un "terrible desgast" i un "esgotament perniciós" per als facultatius que, de retruc, pot tenir conseqüències en la qualitat de l’assistència.

Per aquest motiu, davant els reptes que es plantegen després de la crisi sanitària (integració i atenció a les residències, cronicitat patològica, salut mental, etc.), l’única sortida possible és "fer créixer" la primària i "dotar-la dels recursos i capacitats que requereix per esdevenir la columna vertebral de la sanitat pública".