Això és el que pots aconseguir si ets MIR i treballes a l'ICS

Campanya MIR

Metges de Catalunya (MC) ofereix als MIR de l’Institut Català de la Salut (ICS) la reclamació del pagament de les guàrdies a les pagues extres i a la nòmina de vacances. Gràcies a les sentències guanyades pel sindicat mèdic, les empreses estan obligades a incloure en aquestes retribucions la mitjana de les guàrdies treballades els mesos anteriors, tant de presència física com de localització, perquè, segons la legislació internacional i les directives de la Unió Europea (UE), els treballadors no poden veure reduïts els seus ingressos normals o mitjans durant el període de vacances.

A efecte pràctics, un resident que realitzi quatre guàrdies mensuals de mitjana pot aconseguir un increment retributiu aproximat de 3.000 euros anuals.

Els serveis jurídics de MC s’encarreguen de tots els tràmits de la reclamació i de la presentació de la demanda perquè l’ICS aboni els imports no satisfets en la nòmina de vacances i en les pagues extraordinàries.

La reclamació es farà per a l’any immediatament anterior a la data d’interposició de la demanda. Així, els metges i metgesses que ja han finalitzat el MIR però que 12 mesos enrere encara treballaven com a residents, també poden cursar la demanda.

Xarxa concertada
Els residents que treballen en entitats de la xarxa sanitària concertada també poden presentar la demanda, però en el seu cas només es podran reclamar els imports no abonats en els pagues extraordinàries, ja que, gràcies a les victòries judicials de MC, la nòmina de vacances incorpora per defecte la mitjana de les guàrdies treballades.

Amb tot, la reclamació també és interessant per als MIR de la xarxa concertada perquè pot comportar un guany aproximat de 2.000 euros entre les dues pagues extres.

Els MIR interessats en cursar la demanda s’han de posar en contacte amb el sindicat a través del correu mir@metgesdecatalunya.cat des d’on s’oferirà tota la informació sobre el procediment jurídic. La data màxima per a la recepció de la documentació necessària és el dia 15 de novembre. (PRORROGAT FINS AL 21 DE NOVEMBRE)