Alcolea: "Caldrà demanar per iniciativa pròpia el canvi de contingència de la COVID com a malaltia professional"

eCAP IT

La responsable de Salut Laboral de Metges de Catalunya (MC), Rosa Maria Alcolea, avisa els facultatius que hagin contret la COVID-19 en la primera, segona o tercera onada de la pandèmia que hauran de prendre la iniciativa i demanar el canvi de contingència de la baixa laboral en cas que aquesta no sigui tipificada com a accident de treball. Encara que el reial decret 3/2021, que va entrar en vigor el dia 3 de febrer, reconeix als professionals sanitaris afectats pel SARS-CoV-2 les mateixes prestacions que la Seguretat Social atorga a les baixes per malaltia professional, Alcolea recorda que per gaudir d’aquests drets és necessari que la baixa no sigui catalogada com a malaltia comuna sinó com a accident de treball.

En aquest sentit, un altre decret governamental del setembre passat ja havia definit com a contingència professional derivada d’accident de treball els contagis del personal que havia prestat assistència en els centres sanitaris i sociosanitaris durant l’estat d’alarma.

Ambdós decrets estableixen els criteris per escatir els casos en què la infecció s’ha de considerar accident laboral. Així, els requeriments són: prestar serveis en centres sanitaris o sociosanitaris registrats, que el contagi s’hagi produït en l’exercici professional i en el període comprès entre la declaració de la pandèmia internacional per l’OMS i fins a l'aixecament per les autoritats sanitàries de totes les mesures de prevenció, i comptar amb un informe del servei de prevenció de riscos laborals que faci constar que l’exposició al virus s’ha produït mentre s’exercia la professió.

Aquest darrer punt és bàsic per aconseguir el reconeixement. Per aquest motiu, el sindicat mèdic insta els facultatius que hagin passat el coronavirus amb la consideració de malaltia comuna que notifiquin al seu servei de prevenció la necessitat de modificar la tipificació, encara que ja estiguin donats d’alta. Un cop en disposició de l’informe, aquest s’ha de presentar a la Mútua Laboral corresponent perquè canviï el motiu de la baixa i l’assigni com a accident de treball. Si l’entitat no accepta o no respon la petició, caldrà presentar la sol·licitud al Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS).

Per facilitar la gestió, MC posa a disposició dels seus afiliats els serveis jurídics de l’organització per acompanyar i assessorar els facultatius que es trobin amb dificultats per aconseguir el reconeixement de la COVID com a malaltia professional. Les persones interessades poden contactar amb el sindicat a través del correu lex@metgesdecatalunya.cat.