Campanya de reclamació del preu d'hora de guàrdia 2015

Els facultatius de la xarxa sanitària concertada ja es poden adreçar al gabinet jurídic de Metges de Catalunya (MC) per reclamar que les hores de guàrdia de presència realitzades l’any 2015 siguin abonades al mateix preu que l’hora ordinària de treball.

Emparant-se en eI I Conveni Col·lectiu de treball dels hospitals d’aguts, centres d’atenció primària, centres sociosanitaris i centres de salut mental concertats amb el Servei Català de la Salut (CatSalut), subscrit al maig de 2015 entre les patronals, CCOO, UGT i SATSE, les entitats segueixen sense reconèixer que el preu de l’hora de guàrdia mèdica ha de ser, com a mínim, el mateix que el de l’hora ordinària, segons diferents sentències del Tribunal Suprem, màxim òrgan judicial de l’Estat.

Els facultatius interessats en interposar la reclamació jurídica perquè les jornades d’atenció continuada que van realitzar l’any passat siguin retribuïdes apropiadament, poden contactar amb MC per mitjà del correu electrònic lex@metgesdecatalunya.cat. El sindicat acceptarà sol·licituds fins al dia 31 d’octubre de 2016.

MC adverteix que només podran presentar la reclamació els facultatius que en el seu centre de treball no s’hagi signat un acord o conveni específic sobre el preu de l’hora de guàrdia, o bé que l’acord subscrit no contempli els metges amb jornades parcials i guàrdies.