Campanya per a la reclamació del preu de l’hora de guàrdia de l’any 2018

Urgències Parc Taulí

L’assessoria jurídica de Metges de Catalunya (MC) ha obert la campanya per a la reclamació del preu de l’hora de guàrdia de l’any 2018. Del 28 de gener al 29 de març, el personal facultatiu de la xarxa sanitària concertada que hi estigui interessat pot reclamar judicialment que les hores de guàrdia de presència realitzades l’any passat siguin abonades al mateix preu que l’hora ordinària de treball.

Les sol·licituds perquè el sindicat interposi la demanda s’han d’adreçar a lex@metgesdecatalunya.cat. És imprescindible que els interessats contactin amb el sindicat abans d’enviar qualsevol tipus de documentació per rebre informació precisa dels passos a seguir.

MC avisa que en les empreses en què s’hagi signat un acord o conveni específic sobre el preu de l’hora de guàrdia, o bé que l’acord subscrit no contempli els metges amb jornades parcials i guàrdies, no es pot presentar la reclamació. De la mateixa manera, els facultatius que hagin interposat la demanda per les guàrdies a partir de l’any 2015 no han d’obrir un nou procediment.

Tot i les diferents sentències del Tribunal Suprem que estableixen que el preu de l’hora de guàrdia mèdica ha de ser, com a mínim, el mateix que s’abona per l’hora ordinària de treball, les entitats sanitàries segueixen fent-ne cas omís i s’emparen en eI II Conveni Col·lectiu de treball dels hospitals d’aguts, centres d’atenció primària, centres sociosanitaris i centres de salut mental concertats amb el Servei Català de la Salut (CatSalut), signat el 21 de novembre passat entre les patronals, CCOO, UGT i SATSE, per negar-se a retribuir les guàrdies al preu legalment establert.