El 5è Congrés de MC torna a situar el conveni mèdic com a pedra angular del pla d'acció del sindicat

5è Congrés MC

Les conclusions aprovades en el 5è Congrés de Metges de Catalunya (MC), celebrat aquest dimecres de manera telemàtica, mantenen i intensifiquen que l’objectiu primordial del sindicat és l’establiment del conveni mèdic com a marc de negociació propi i específic per al conjunt de facultatives i facultatius catalans. Per assolir-ho, l’organització treballarà perquè el col·lectiu mèdic estigui cohesionat i actuï amb unitat estratègica. MC també promourà que s’incrementi el percentatge d’afiliació al sindicat per apropar-se al nivell de representació que es va assolir després de la seva fundació l’any 1920 (70% dels professionals afiliats).

Pel que fa a la defensa dels drets laborals i la reivindicació de millores professionals, MC rebutjarà que es posi en risc la qualitat assistencial per aconseguir un estalvi dels costos sanitaris. L’organització es mostra a favor de la participació dels facultatius en la gestió clínica, sempre i quan sigui incentivada i consensuada amb objectius ètics i assolibles que no entrin en conflicte amb la deontologia professional.

A nivell jurídic, MC vigilarà que les noves formes de prestació remota de l’assistència -accentuades per la pandèmia del coronavirus- no topin amb els drets bàsics de prevenció de riscos laborals, el dret a la intimitat o a la desconnexió digital. Així mateix, reclamarà el deure de les empreses sanitàries, públiques o privades, de vetllar per la salut i la seguretat del personal facultatiu.

Finalment, MC, de manera proactiva, proposarà al Govern de la Generalitat de Catalunya, així com al conjunt de les institucions sanitàries catalanes, un nou model d’organització del sistema públic de salut que superi les mancances del model actual i ofereixi respostes a la realitat de la pràctica assistencial i a les necessitats sanitàries de la població catalana del segle XXI.

Lluita feminista també entre les metgesses
La conferència inaugural del 5è Congrés de MC, a càrrec de la doctora María Carrasco, ha analitzat la història contemporània de la lluita feminista i com les desigualtats i les discriminacions per raó de sexe també es troben en l’àmbit sanitari.
 
Així, la presència de les metgesses, tot i ser majoritàries en les facultats de Medicina i també a nivell assistencial, es redueix a mesura que s’escala en les estructures jeràrquiques i de gestió. De la mateix manera, les facultatives també estan infrarepresentades a nivell acadèmic, en els estudis i publicacions i en les societats científiques. La doctora Carrasco ha instat a portar la lluita feminista a l’exercici de la medicina per trencar els sostres de vidre i aconseguir la igualtat.