El CatSalut dicta una instrucció per evitar més casos com el de la falsa metgessa de Berga

Facultat de Medicina de la UAB

El Servei Català de la Salut (CatSalut) ha dictat una instrucció d’obligat compliment per als centres, serveis i establiments del sistema sanitari integral d'utilització pública de Catalunya (SISCAT), amb la qual es vol evitar l’aparició de més casos d’intrusisme professional com el que es va destapar aquest estiu arran de la contractació d’una falsa metgessa al servei d’Urgències de l’Hospital Comarcal de Sant Bernabé de Berga, que també havia exercit de manera fraudulenta a altres centres i serveis de salut. 

La instrucció recorda que les lleis vigents en matèria d'ordenació de les professions sanitàries i de l'exercici de professions titulades i dels col·legis professionals, entre d'altres normes aplicables, estableixen els requisits de control de la formació, titulació i capacitació que han d’acreditar els professionals per poder prestar serveis assistencials a la població. La comprovació d’aquests requisits és exigible als centres tant abans de la contractació com posteriorment de forma periòdica, com a mínim cada tres anys. A més, els centres han de disposar d’un expedient personal per a cada professional en què es registri la seva documentació curricular degudament actualitzada, per tal de garantir que continua habilitat per atendre pacients. 

Així mateix, els centres han de comprovar que els sanitaris que contracten consten als registres públics dels respectius col·legis i societats professionals. Per facilitar-ho, el CatSalut facilitarà al seu lloc web els enllaços a les guies de col·legiació de les diferents professions sanitàries i la bústia de contacte de cada col·legi. 

D’aquesta manera, el CatSalut respon a les peticions de major control en les contractacions de personal facultatiu que Metges de Catalunya (MC) i altres entitats van reclamar arran del cas de la falsa metgessa de Berga. Aleshores, el sindicat va expressar que "ni el dèficit de facultatius ni la urgència per ocupar vacants d’especialistes poden justificar cap mena de laxitud en la verificació de la formació, les competències i l’experiència laboral de les persones que es postulen a les ofertes de treball dels centres sanitaris".