El Consell Executiu de MC aprova la nova data del 5è Congrés i de les eleccions del sindicat

4t Congrés de Metges de Catalunya

El Consell Executiu de Metges de Catalunya (MC), reunit per via telemàtica el passat 2 de juny, ha aprovat que el 5è Congrés de l’organització, ajornat per la pandèmia del coronavirus, se celebrarà el dia 7 d’octubre, si la situació epidèmica ho fa viable. El Congrés és l’òrgan que analitza la tasca realitzada pel sindicat els darrers quatre anys i que fixa els nous objectius i l’estratègia per assolir-los. A més, en el marc d’aquesta jornada, els afiliats i les afiliades de MC també escullen els membres de la direcció sindical i els càrrecs de president i secretari dels sis sectors professionals en què es divideix l’organització: Hospitals ICS, Hospitals XHUP, Primària ICS, Primària XHUP, Funcionaris-Contingent i Zona, i Laboral.

El dimecres 17 de juny era la data escollida per MC per a la celebració del 5è Congrés i de les eleccions. Ambdós esdeveniments havien de tenir lloc a la seu del Col·legi Oficial d’Odontòlegs i Estomatòlegs de Catalunya (COEC) a Barcelona. L’emergència sanitària provocada per la pandèmia del coronavirus i la declaració de l’estat d’alarma per gestionar la crisi va comportar l’ajornament de les dues fites que, segons els estatuts del sindicat, s’han de celebrar cada quatre anys.

Així, sempre que l’estat de l’epidèmia ho faci possible, MC organitzarà el dia 7 d’octubre el Congrés i els comicis que han de determinar les noves polítiques sindicals i les persones que han de dur-les a terme, respectivament.

Properament, el sindicat informarà del nou calendari congressual i del procés electoral.