El Consorci Sanitari del Maresme també haurà de pagar els complements en la nòmina de vacances i els interessos acumulats des de 2015

Hospital de Mataró

El Jutjat Social número 2 de Mataró ha sentenciat a favor de Metges de Catalunya (MC) en la demanda de conflicte col·lectiu interposada pel sindicat mèdic contra el Consorci Sanitari del Maresme (CSdM) i ha condemnat l’empresa a abonar al personal facultatiu afiliat a l’organització el plus de nocturnitat, el complement de cap de guàrdia, el plus de dissabtes, diumenges i festius, el complement d’atenció continuada i la mitjana de les guàrdies de presència i de localització en el càlcul de la nòmina del període de vacances. A més, el tribunal ha imposat també que els facultatius afectats per la sentència percebin interessos pels endarreriments acumulats des de l’any 2015.

El jutjat mataroní recorda que el conflicte sobre els complements que s’han d’incloure en la nòmina de vacances va quedar resolt al juliol de 2019 quan el Tribunal Suprem va confirmar la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), de febrer de 2017, que va establir que les empreses sanitàries han de satisfer en el període vacances els conceptes salarials que formen part de la retribució habitual o mitjana dels treballadors.

La pretensió del CSdM d’excloure de la nòmina de vacances el complement d’atenció continuada i la mitjana retributiva de les guàrdies -al·legant que des de l’any 2007, arran d’un acord amb el comitè d’empresa, l’entitat paga un complement al personal que realitza jornades d’atenció continuada-, ha estat desestimada pel magistrat, ja que en el pacte subscrit s’especifica que el complement s’abona per la participació en la cobertura assistencial de l’atenció continuada i que aquest es satisfà el mes d’agost, però no hi ha cap referència que el permeti connectar amb la retribució de les vacances.

Donat que la sentència no és ferma, el CSdM ha decidit recórrer-la interposant un recurs de súplica davant el TSJC. El sindicat mèdic critica aquesta decisió que podria comportar un increment de la quantitat a abonar per l’empresa en concepte d’interessos si el dictamen judicial s'endarrereix. Així mateix, l’organització considera un error el "dispendi" en honoraris dels seus serveis jurídics privats amb l’objectiu de "seguir posant pals a les rodes a un dret laboral reconegut".